Banskobystrický samosprávny kraj ukončil prvý z ôsmich projektov na obnovu ciest. Rekonštrukciu cesty medzi obcami Ráztoka a Nemecká sa koncom decembra podarilo úspešne dokončiť.

Realizáciou projektu sa zvýšila úroveň dopravno-technického stavu úsekov ciest a miera bezpečnosti premávky. Položením nového krytu na vozovke sa podstatne znížila hlučnosť a prašnosť v porovnaní s existujúcim stavom. Vplyv emisií na životné prostredie na novom kryte  znamená podstatné vylepšenie doterajšieho stavu.

Rekonštrukcia stále takmer 554 tisíc Eur. Projekt bol realizovaný a financovaný z Regionálneho operačného programu, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, štátneho rozpočtu a z rozpočtu BBSK. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť EUROVIA SK, závod Stred, ktorá práce zrealizovala za 13 mesiacov. Projekt pozostával z rekonštrukcie cesty v intraviláne obce Ráztoka,  úpravy potoka  a výstavby oporného múru o dĺžke 55m. Jeho súčasťou bola aj obnova krytov vozoviek v obciach Nemecká a Ráztoka o celkovej výmere 14.300 m2. Úpravami potoka a rekonštrukciou cesty sa v obci Ráztoka vyriešila kritická situácia so šírkovým usporiadaním cesty a zároveň centrum obce získalo úplne iný vzhľad.

Banskobystrický samosprávny kraj je aktuálne vlastníkom 609,599 km ciest II. triedy a 1853,022 km ciest III. triedy, spolu 2462,631 km ciest a 1039 mostov. „Uvedomujeme si, že značná časť by potrebovala komplexnú rekonštrukciu. Chýbajú však finančné prostriedky. V súčasnosti sa realizuje osem projektov, na ktoré sme získali peniaze zo štrukturálnych fondov. Vďaka ním sa období 144 kilometrov ciest,” povedal predseda BBSK Vladimír Maňka.