O potrebe profesionálneho hokejbalového ihriska či adekvátneho a bezpečného skateparku sa v Banskej Bystrici hovorí takmer dvadsať rokov. Po viacerých čiastkových riešeniach sa teraz chystá projekt, ktorý by mal týmto komunitám poskytnúť adekvátny priestor.

Plány samosprávy využiť dočasne na tieto účely parkovisko Mičinská na Uhlisku narazili počas prípravy projektu na narastajúce požiadavky, a s tým súvisiace niekoľkonásobné navýšenie predpokladaného rozpočtu. Preto sa mesto rozhodlo nájsť vhodnejšiu lokalitu s lepšou dostupnosťou a mimo obytných domov.

Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja teraz schváli prenájom dvoch zo štyroch zanedbaných ihrísk pri Obchodnej akadémii na Tajovského ulici práve pre mesto. Banskobystrická mestská samospráva sa tak chce už v najbližšom období pustiť do projekčných prác, povoľovacích procesov a snahy získať mimorozpočtové zdroje na realizáciu projektu.

Pôvodný skatepark bol v minulosti zriadený na parkovisku Mičinská. Prekážky na ňom však postupne chátrali, až nakoniec zanikol. Svoj dočasný domov našli skateri v budove pri železničnej stanici v Kostiviarskej. Hokejbalové ihrisko zas vyrástlo za pomoci „zlatých hokejových chlapcov“ v areáli Základnej školy Golianova na Uhlisku. Postavené bolo v blízkosti bytového domu, čo prekážalo miestnym obyvateľom, a zároveň nespĺňalo požadované rozmery. Preto sa z neho súťažný hokejbal vytratil a dnes slúži takmer výlučne už len pre potreby školy. Samospráva preto už dlhé roky spolu s odbornými útvarmi, poslancami a aktívnymi skejtermi i hokejbalistami hľadá vhodné riešenie.

„Voči týmto dvom komunitám máme veľký dlh. Preto sme s nimi začali už pred niekoľkými rokmi intenzívne komunikovať s cieľom nájsť vhodnú lokalitu pre ich nové športoviská. Pôvodná predstava, že dočasne upravíme povrch parkoviska na Mičinskej, upevníme mantinely, ktoré nám zostali z rekonštrukcie zimného štadióna a vedľa umiestnime prekážky pre skejterov, narazila na realitu. Pri projektovaní začali pribúdať ďalšie požiadavky. Potrebná investícia pre vytvorenie nového zázemia so šatňami a toaletami, kanalizáciou, osvetlením, tribúnami a kompletne odliatym betónovým skateparkom sa vyšplhala na viac ako pol milióna eur. Preto sme sa rozhodli nájsť radšej definitívnu lokalitu na umiestnenie týchto športovísk,“ objasňuje Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora.

Nové hokejbalové ihrisko a plocha pre skejterov by tak mali vzniknúť na mieste dvoch zo štyroch chátrajúcich ihrísk nachádzajúcich sa vedľa kruhového objazdu na Tajovského ulici. V súčasnosti sú spomínané ihriská pri Obchodnej akadémii Mareka Frauwirtha vlastníctvom Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý ich rekonštrukciu pre nedostatok financií roky odkladal.

„Ďakujem vedeniu BBSK, ako aj všetkým krajským poslancom, ktorí na svojom poslednom zasadnutí rozhodli prenajať tieto dve ihriská mestu Banská Bystrica. Spolu s odbornými útvarmi chceme začať s potrebnými procesmi, a zároveň sa uchádzať o mimorozpočtové zdroje z Fondu na podporu športu na výstavbu potrebných športovísk. Verím, že vďaka výsledkom nášho snaženia budú na Tajovského ulici v ďalšom období stáť dve moderné športoviská s prislúchajúcim zázemím, ktoré naplnia očakávania všetkých skejterov a hokejbalistov v Banskej Bystrici,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.