V Banskej Bystrici platí v týchto dňoch úplná uzávierka Hornej ulice v úseku pri poliklinike. Dôvodom je „Výstavba regulácie a rekonštrukcia odkrytej a zakrytej časti Rudlovského potoka v Banskej Bystrici“. Regulácia Rudlovského potoka má výrazný protipovodňový charakter  a úprava jeho koryta je naplánovaná na štyri etapy:

I.    etapa  – úprava Rudlovského potoka v Rudlovej – horná časť

II.   etapa  – úprava Rudlovského potoka v Rudlovej – dolná časť

III. etapa  – úprava Rudlovského potoka  pri „Medokýši“

IV. etapa  – úprava Rudlovského potoka  pri OD Prior

Úprava koryta Rudlovského potoka je v úseku križovania so severným obchvatom súčasťou terénnych úprav okolo rýchlostnej komunikácie.

V roku 2009  bola zrealizovaná prvá časť prvej etapy úpravy Rudlovského potoka v dĺžke takmer 58 metrov  so začiatkom pri predajmi  LIDL a realizačným nákladom  takmer 270 tisíc eur. Stavba mala pokračovať ďalšími etapami, ale na základe odporúčania Mestskej povodňovej komisie z januára 2010 došlo k zmene. Mestská povodňová komisia navrhla prioritne realizovať rekonštrukciu štvrtej a tretej etapy, aby nedochádzalo k vybreženiu vôd Rudlovského potoka. Po pridelení finančných prostriedkov sa v tomto období aktuálne upravuje  Rudlovský potok pri obchodnom dome Prior.

Koncom minulého roka bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby,  ktorý realizuje práce za cca 417 tisíc eur. Predpoklad ukončenia stavby je marec 2011.

Po majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov a pridelení finančných prostriedkov by sa v tomto roku  mala začať aj tretia etapa úpravy Rudlovského potoka, ktorá by v budúcom roku mala pokračovať druhou etapou. V roku 2013 by malo byť koryto Rudlovského potoka kompletne upravené. Termíny sú závislé od množstva pridelených finančných prostriedkov a od majetkoprávneho vysporiadania príslušných pozemkov.