Pozitívne testy na ochorenie Covid-19 vyšli aj niektorým zamestnancom a klientom zariadení sociálnych služieb pod zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta. Najviac pozitívnych je v zariadení pre seniorov Jeseň.

Banská Bystrica sa pri testovaní na koronavírus riadi aktuálnymi usmerneniami vydávanými a aktualizovanými Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Intervaly testovania bývajú buď mesačné, dvojtýždňové alebo aj rôzne.

Ilustračný obrázok z archívu BBonline

Zamestnanci Rozprávkových jasličiek boli testovaní dňa 14. decembra. Všetci boli negatívni. Podobný výsledok malo aj Zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA, Nízkoprahové komunitné centrá KOTVIČKA a KOMPaS, ale aj Komunitné multifunkčné centrum (KOMUCE) na Robotníckej ulici, ktoré boli testované dňa 16. decembra.

Negatívne testy obdržali aj všetci klienti a zamestnanci Agentúry sociálnych služieb na Robotníckej ulici. V Stredisku sociálnych služieb sa testovanie uskutočnilo 23. decembra, pričom všetci klienti i zamestnanci boli takisto negatívni.

Ilustračný obrázok z archívu BBonline

Horšia situácia je v Zariadení pre seniorov Jeseň. Z testovania, ktoré sa uskutočnilo 21. decembra, vzišlo pozitívnych až desať klientov a traja zamestnanci. V KOMUCE na Krivánskej boli pozitívni 4 klienti a 3 zamestnanci.

Vedúca odboru sociálnych vecí, Ivana Kružliaková tvrdí, že pozitívni klienti sú izolovaní od ostatných. „Taktiež to platí pre zamestnancov. V takom prípade ihneď opúšťajú pracovisko, resp. pri akomkoľvek podozrení do zamestnania nenastupujú a ostávajú preventívne v domácej karanténe,“ dodáva.