V srbskej Vojvodine žije pomerne početná slovenská národnostná menšina, ktorá si dodnes aj vďaka osobnostiam aktívnym v kultúrnom živote, zachováva vlastný jazyk a tradície. Jednou z takýchto osobností bol Ján Čajak.

Pozvanka CajakSpisovateľ a pedagóg Ján Čajak patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti kultúrneho života vo Vojvodine 1. polovice 20. storočia. Pochádzal z Liptovského Jána, z rodiny štúrovského básnika. Ako tridsaťročný sa natrvalo presťahoval na Dolnú zem do Báčky, neskôr sa usadil v Báčskom Petrovci. Aktívne sa zúčastňoval kultúrneho a osvetového života vo Vojvodine.

V roku 2013 sme si pripomenuli 150. výročie narodenia Jána Čajaka. Tento rok uplynulo 70. rokov od jeho smrti. Dokumentárnu výstavu, ktorej autorom je Vladimír Valentík, pripravilo Múzeum vojvodinských Slovákov ako poctu významnému Slovákovi. V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici bude sprístupnená pre verejnosť od 9. do 28. septembra 2014 v priestoroch Átria.

Vernisáž výstavy so sprievodným pásmom s názvom Koreňmi na Slovensku, srdcom vo Vojvodine, sa uskutočnia dňa 9. septembra 2014 o 10.30 h v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici za účasti hostí z Vojvodiny. Pozvanie prijali Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra a Pavel Čáni, akademický maliar-grafik, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov.