Každý automobil a hlavne ak hovoríme o tých moderných, je zložitý mechanizmus skladajúci sa z obrovského množstva súčiastok. Sú také, ktoré neprispievajú ani tak k samotnej jazde ako skôr k jej komfortu, ale samozrejme aj také, ktorých spoľahlivá funkčnosť je maximálne dôležitá nielen preto, aby auto fungovalo, ale aj preto, aby počas jazdy nebola ohrozená posádka auta a ostatní účastníci cestnej premávky.

Auto je vlastne taká pokročilá skladačka

S trochou nadsádzky by sme tak mohli povedať, že automobily sú vlastne také väčšie 3D puzzle. Každá súčiastka má svoje pevne dané miesto, avšak rozdiel je v tom, že na rozdiel od puzzle, automobil nemôže „skladať“ hocikto.

Ak by sme chceli určiť súčasť auta, ktorá je najdôležitejšia a tak by mala byť aj v najlepšom stave, väčšinu možno napadne motor. Áno, bez fungujúceho motora sa ďaleko nedostanete, ale je tu ešte niečo dôležitejšie.

Viete, čo je najdôležitejšia súčasť vášho auta?

Zo všetkých autodielov by ste v prvom rade mali dbať o spoľahlivosť vašich bŕzd. Predsa len, radšej sa s autom vôbec nerozbehnúť ako mať problém ho potom bezpečne zastaviť. Okrem pravidelného menenia brzdovej kvapaliny predtým, ako začne degradovať, budete zrejme najčastejšie meniť brzdové platničky, keďže tie sa opotrebúvajú zvyčajne najrýchlejšie.

V závese za platničkami sú už brzdové kotúče. V priemere počas životnosti jedných kotúčov „spotrebujete“ aj tri sady platničiek, to však neznamená, že o kotúče netreba dbať.

Tie sú taktiež vystavované veľkému treniu, z čoho vyplývajú výkyvy teploty, kedy sa brzdové kotúče rýchlo zahrejú a potom aj pomerne rýchlo schladia, čo neprospieva žiadnemu materiálu. Taktiež je veľkým nepriateľom brzdových kotúčov hrdza, ktorej sa v týchto miestach vďaka  vlhkosti a zlej prístupnosti veľmi darí.