Na konci prvého jarného mesiaca sa v Bábkovom divadle na Rázcestí stretnete so známymi osobnosťami. Slovákmi a Slovenkami, Češkami a Čechmi, Nemkami, Francúzkami, Rusmi, Britmi…

T.V. Recepty

V utorok 26. marca  vás do divadla pozýva dvojica významných našincov, Terézia a Ján Vansovci.  Čakajú na vás v rodinnej kuchyni, v ktorej jedli, pili, písali, tvorili a žili aj v Banskej Bystrici, na Fortničke. Dodnes sa v tejto oblasti môžete prejsť po ulici Terézie Vansovej, popri potôčiku Bystrička, ktorý je úzko spätý s osudom Vansovcov. Stretnutie s Vansovcami je zakódované hravým názvom T. V. Recepty.

„Recepty majú v inscenácii ambivalentnú sémantickú hodnotu. Na jednej strane sú symbolom podriadenia sa predstave o dokonalej domácnosti, v ktorej je pre ženu najväčšou odmenou spokojnosť sýteho muža. Na druhej strane predstavujú prvý impulz v emancipačných snahách Terézie Vansovej, keďže recepty najprv vychádzali v prvom ženskom časopise Dennica,“ hovorí  teatrologička Martina Mašlárová.

Recepty Terézie Vansovej pokračujú v rodovo orientovanom hľadaní na Rázcestí, pátrajú po stopách výraznej Slovenky, manželky, literátky a mysliteľky, ktorá prekročila normy doby, v ktorej žila.

Európa v korešpondencii

V stredu 27. marca sa koridor rozšíri. Na programe je divadelné randevú s osobnosťami z rôznych európskych krajín v predstavení Európa v korešpondencii. Pod režijnou taktovkou Mariána Pecka sa predstavia ikony kultúrneho, vedeckého a politického života, ktorých osudy sa v európskom priestore utvárali v rozmedzí posledných 150 rokov. Odhalíte tajomstvá z osobnej korešpondencie chemičky, držiteľky dvoch Nobelových cien Marie Curie Sklodowskej, spisovateľa Émila Zolu, politologičky, filozofky Hannah Arendt, štátnika Winstona Churchilla, vojnového zločinca Adolfa Eichmanna, sestry Marie Faustyny, zakladateľov prvej Československej republiky T. G. Masaryka, M. R. Štefánika, či osobností nedávnej slovenskej histórie – herca Jula Satinského, muzikanta Deža Ursinyho a mnohých iných. Osudy týchto osobností, rovnako ako miliónov ďalších duší, formovali európsky kontinent, vytvorili politicko-spoločenský kontext, do ktorého sme sa narodili a ďalej ho tvoríme i my. Pohľad do minulosti, je zároveň pohľadom na našu súčasnosť. V príťažlivej interpretácii kompletného hereckého súboru BDNR, v súčasných intenciách činohernej alternatívy.

Obidve predstavenia sa začínajú o 19.00 h. Vstupenky si môžete rezervovať na: vstupenky@bdnr.sk, 048/412 55 13, www.bdnr.sk. Predpredaj: www.ticket-art.sk.

Bábkové divadlo na Rázcestí sa dve desiatky rokov venuje tvorbe divadelných predstavení pre mladých ľudí a dospelých. Jeho prioritou je zaujímavým, vizuálne pútavým spôsobom prinášať témy obhajujúce základné ľudské práva, princípy demokracie, tolerancie, humanity. Divadlo sa kontinuálne venuje témam historickej pamäte, odhaľovaniu minulosti pre pochopenie reality dneška. Všíma si výnimočných ľudí, ženy a mužov, ktorých život a/alebo práca predstavujú cenné dedičstvo pre súčasnú generáciu. Zároveň akcentujeme prehliadané, neviditeľné, drobné skutočnosti každodenného života, ktoré vypovedajú o kondícii našej spoločnosti.