Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici uvedie v posledných januárových dňoch reprízy dvoch pozoruhodných inscenácií pre dospelých. Vo februárovom programe divadla nechýba tradičné (anti)valentínske predstavenie.

V utorok 29. januára si v Bábkovom divadle na Rázcestí (BDNR) môžete dať randevú s osobnosťami európskej minulosti. Inscenácia Európa v korešpondencii prináša autentické výpovede, spovede, tajomstvá výrazných osobností Európy zachytené v listovej korešpondencii. (Ne)známeosudy ikon vedeckého, politického či umeleckého života, ktoré žili na tomto kontinente od polovice 19. storočia až do dnešných dní. Začiatok predstavenia je o 19:00 h.

Amália dýcha zhlboka je najnovšia inscenácia z repertoáru pre dospelých. Je príbehom Amálie, ktorá celý svoj život žije v Rumunsku. V rozpätí 75 rokov vidíme dievčatko, ktoré s dojemným vtipom komentuje, ako sa jeho matka stala anjelom. Tínedžerku, ako píše list z nemocnice, kamsa dostala po tom čo vojaci „zatkli“ jej milované prasa. Matku, ako diskutuje s mŕtvym synom, ktorý zahynul pri pokuse o emigráciu z vlasti. Päťdesiatničku, ktorá s nedôverou sleduje, ako sa po nástupe demokracie otvárajú hranice. Predstavenie Amália dýcha zhlboka, v stredu 30. januára, sa začína o 19:00 h.  

Hviezdy sú tiché, Variácie lásky, Motýľ na anténe, Amália dýcha zhlboka, Monológy na doma a Babie leto… Aj vo februári ponúka Bábkové divadlo na Rázcestí príťažlivé predstavenia pre dospelých divákov a diváčky. Ponuku obohatia dve „čítačky“ – (anti)valentínske Monológy vagíny a inscenované čítanie Dve dvaja spojené s vizuálnou performanciou výtvarníčky Viktórie Jehlárovej.

(Anti)Valentín

Do antivalentínskych farieb sa BDNR oblečie už tradične 14. februára a pripojí sa tak k svetovému hnutiu V-Day, a to prostredníctvom prezentácie kultového diela americkej autorky Eve Ensler Vagina Monology, ktoré v r. 1998 antikampaň odštartovalo. Od tohto dňa každoročne tisícky žien a mužov naprieč Európou a svetom vyjadrujú odmietavý postoj voči násiliu a zvlášť násiliu páchanému v rôznych formách na ženách a dievčatách. Čítania z knihy Vagina Monology sa konajú v divadlách, na uliciach, v kultúrnych a občianskych centrách, v gescii neziskových organizácií, aktivistických a študentských hnutí a zúčastňujú sa ho dobrovoľníčky, herečky aj neherečky rôzneho veku, národnosti a farby pleti. Čítania a performancie sa konajú v divadlách, na uliciach, v kultúrnych a občianskych centrách, v gescii neziskových organizácií, aktivistických a študentských hnutí.

Vo štvrtok 14. februára o 19:00 h sa Vagina Monology budú čítať aj v Bábkovom divadle na Rázcestí. Príďte podporiť V-Day a pripojte sa k spoločnému anti-valentínskemu apelu za ľudskosť!

Dve dvaja

Inscenované čítanie Dve dvaja, spojené s vizuálnou performanciou výtvarníčky Viktórie Jehlárovej, je inšpirované rovnomennou publikáciou Inštitútu ľudských práv, ktorá sa dotýka normatívu heterosexuality v spoločnosti. Bábkové divadlo na Rázcestí sa koncepčne venuje otázkam ľudských práv a vo svojich inscenáciách sa pravidelne zaoberá právami menšín, či diskriminovaných skupín obyvateľstva, antisemitizmom, rasizmom, fašizmom a pod. V minulom roku sa divadlo zapojilo do projektu Centra komunitného organizovania Školy za demokraciu, ktoré sa sústreďuje na systematickú prácu so študentmi a študentkami vysokých, stredných a základných škôl. Výsledkom spolupráce je inscenované čítanie Dve dvaja, ktoré vzniklo v rámci projektu Demokratická živá knižnica pre školy.

Prezentácia performancie Dve dvaja sa uskutoční v utorok 19. februára o 19:00 h v Teátriu BDNR.

Vstupenky na predstavenia si môžete rezervovať: osobne na vrátnici BDNR počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 h alebo vždy hodinu pred verejným predstavením, mailom na vstupenky@bdnr.sk, telefonicky na +421 48 412 55 13.