Minulý týždeň sa členovia banskobystrického regionálneho centra AkSen stretli na besede s Reném Holon Mondzo, ktorý pochádza z Konga. Už niekoľko rokov žije na Slovensku. Pôsobí ako pastor apoštolskej cirkvi, s manželkou a tromi deťmi žije v Banskej Bystrici. Beseda sa konala vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Okružnej ulici. 

besedaUž na začiatku besedy zaujal René veľmi dobrou slovenčinou, príjemným prejavom a srdečným úsmevom. Všetkých prítomných hneď vtiahol do príbehu o svojom rodnom Kongu, krajine, ktorá je od nášho sveta vzdialená nielen diaľkou ale aj spôsobom života. Bolo to pútavé rozprávanie o rovníkovej Afrike, s premietaním fotografií z rodnej dediny, ľudí a prírody.

Rodiskom Reného Mondzo je malá dedinka na juhu Konga. Pri rieke Kongo vyrastal s ďalšími tromi súrodencami. Jeho rodičia, napriek tomu, že nemali takmer žiadne vzdelanie, dokázali cieľavedome usmerňovať svoje deti k tomu, aby dosiahli vzdelanie, ktoré im poskytne lepší život. S láskou a úctou rozprával o svojej matke a otcovi.

Hovoril aj o živote v rodinách. Muži majú niekoľko manželiek, v krajine je mnohoženstvo bežné, pričom väčší počet detí je skôr prejavom majetnosti, nie chudoby.

Sociálny systém, ako ho poznáme u nás, tam neexistuje. Chorí ľudia chodia za šamanom, nakoľko cestovanie do nemocnice za lekárom je finančne náročné. Rodičov v starobe sa musia zaopatriť ich deti.

Congo River Boat AfricanSpôsob života, ktorým René žil v detstve a dospievaní, je pre našinca len ťažko predstaviteľný. Prázdniny, to bola tvrdá práca, lovenie rýb v rieke Kongo a v jej veľkých jazerách. Úlovky bolo treba spracovať, usušiť, zabaliť a dopraviť niekoľkodňovou plavbou do pár sto kilometrov vzdialeného mesta a tam ich predať. Zarobené peniaze potom slúžili k ďalšiemu vzdelávaniu.

René opustil svoju rodnú krajinu opustil René po skončení strednej školy a tak, ako aj jeho ďalší súrodenci, odišiel študovať do Európy. Po jazykovej príprave v Herľanoch na východnom Slovensku vyštudoval Fakultu architektúry SVŠT v Bratislave. V určitom období jeho života došlo k veľkej premene, prihlásil sa na štúdium na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedru Evanjelikálnej teológie a misie, ktorú ukončil v roku 1998. Jeho viera mu okrem iného pomohla aj pri osobných nepríjemných situáciách, ktoré zažil v našej krajine z dôvodu, že jeho farba pleti je iná. Dnes pôsobí ako pastor Apoštolskej cirkvi na Slovensku, žije v Banskej Bystrici, je ženatý a s manželkou vychovávajú tri deti.

René Hondzo úprimne priznal, že má rád Slovensko, ktoré je spolu s Kongom krajinou jeho srdca. Veľmi si cení najmä vymoženosti systému, ktorý umožňuje žiť ľudom na Slovensku mierumilovným životom, so sociálnym zaopatrením.

Kongo je tretia najvodnatejšia rieka sveta (priemerný prietok pri ústí 41 800 m³), druhá najdlhšia rieka Afriky (4 700 km) a jej povodie je druhým najväčším na svete (3 680 000 km²). Rieka a väčšina jej prítokov preteká Konžským dažďovým pralesom, ktorý je (po Amazonskom pralese) druhým najväčším tropickým dažďovým pralesom na svete. Plaviť sa po rieke Kongo je jedným z najväčších cestovateľských zážitkov na vode. Rieka tečie cez nádherný dažďový prales, popri malých dedinkách, ktorých jediným kontaktom s vonkajším svetom sú riečne loďky – pirogues. Obyvatelia dediniek žijú prevažne z rybolovu.