„Inspire“ alebo po slovensky „inšpirovať“ alebo „inšpirácia“. Práve tieto slová vyjadrujú ústrednú tému popoludnia, ktoré pre ženy pripravila Platforma žien Slovenska spolu so spoločnosťou OPEN F & K, organizátorom HARMÓNIA festivalov zdravia a krásy na Slovensku.

Trinásteho novembra 2014 sa po prvýkrát v Banskej Bystrici predstaví ich spoločný projekt s názvom Konferencia pre ženy Inspire. Od 14.00 do 19.30 h. budú štyri pozvané hosťky skrz svoje pracovné príbehy motivovať a inšpirovať prítomné dámy. Zaznie príbeh Gabriely Revickej, spisovateľky, úspešnej podnikateľky a jednej zo zakladateliek portálu e-zeny.sk. S projektom Obdivuhodná žena sa predstaví Viktória Sentpéteryová; s úspešným podnikateľským nápadom Tamara Osadňanová a tiež osobná a partnerská koučka Janette Šimková. Pokračovať sa bude živými diskusiami na témy ako prepojiť pracovný a súkromný život, ako sa realizovať v pracovnej oblasti a kde hľadať nápady, ak chceme začať podnikať?

platforma_A5_lezato

V záverečnej časti pripravovaného podujatia budú účastníčkam ponúknuté praktické informácie, o tom ako uspieť na pohovore, akými flexibilnými formami zosúladiť súkromný a pracovný život, čo je to mikropráca, prípadne kde hľadať pomoc a rady pri začiatku podnikania. Priestor bude i na výmenu obchodných kontaktov, nadviazanie nových spoluprác.

„Spojila nás motivácia pomôcť ženám, vytvoriť pre ne podmienky na lepšiu realizáciu, slobodu v rozhodnutiach a uplatnení, ich plnohodnotné začlenenie do všetkých odvetví podnikateľského,
spoločenského, ale aj rodinného života. Sú medzi nami podnikateľky, manažérky, zástupkyne neziskového sektora, ženy, ktoré sa venujú profesionálnemu, ale aj osobnostnému rozvoju,“ – hovorí Jaroslava Lukačovičová, predstaviteľka Platformy žien Slovenska.

Katarína Mikuláková, organizátorka HARMÓNIA Festivalov zdravia a krásy na Slovensku: „Teším sa, že sa zrodilo podujatie, akým je Konferencia pre ženy Inspire. Verím, že prinesie motiváciu, inšpiráciu a povzbudí k pozitívnym zmenám v živote žien“.

Pod záštitou primátora mesta sa takéto podujatie uskutoční prvýkrát a to priamo v srdci mesta Banská Bystrica, v príjemných priestoroch mestskej radnice. Viac o podujatí Konferencia pre ženy Inspire v Banskej Bystrici, 13.11.2014 a možnosti aktívne sa ho zúčastniť sa dozviete na tejto stránke…