V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od narodenia Kláry Jarunkovej (rod. Chudíkovej). Významná slovenská autorka literatúry pre deti a mládež, prozaička a novinárka sa narodila 28. apríla 1922. 

Jej matka Janka bola vedúcou poštového úradu a otec Július jej spočiatku pomáhal pri práci, neskôr odišiel pracovať do hôr ako drevorubač a chatár v Nízkych Tatrách. Príroda rodného kraja, zážitky z detstva a mladosti, ktorú kruto prestrihla druhá svetová vojna, ale aj skúsenosti z vlastného rodinného života, zachytené a podané jedinečným rozprávačským štýlom, tvoria inšpiračný zdroj jej literárnych diel.

Debutovala knihou vtipných príbehov zo školského prostredia Hrdinský zápisník (1960), v ktorej využila nielen špecifický detský jazyk, ale zároveň to bola jedna z prvých kníh do slovenskej literatúry nastupujúcej autorskej generácie „detského aspektu“, teda spisovateľov píšucich svoje diela z pohľadu dieťaťa a v 1. osobe.

Celosvetovú slávu však spisovateľke priniesli predovšetkým dve knihy. Prvou z nich je dievčenský román Jediná (1963), v ktorom zobrazila osudy dospievajúceho dievčaťa, štrnásťročnej Oľgy, ktorej predobrazom bola spisovateľkina jediná dcéra Dana, narodená v roku 1947. Druhou bola kniha Brat mlčanlivého vlka (1967) o dvoch bratoch a ich sestre, žijúcich na vysokohorskej chate s minimálnym kontaktom s civilizáciou. Tieto dve diela sa dočkali niekoľkých desiatok vydaní na celom svete, boli preložené do takmer 40 jazykov a stali sa súčasťou zlatého fondu svetovej literatúry pre deti a mládež.

Klára Jarunková mala počas svojho života veľmi blízky vzťah aj k Banskej Bystrici. V rokoch 1935 – 1940 tu študovala a úspešne zmaturovala na dievčenskom gymnáziu, mesto pod Urpínom zobrazila aj vo svojej knihe Čierny slnovrat (1979) a počas svojho života ho aj viackrát navštívila, nakoľko tu žila časť jej rodiny.

V Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici si ju v priebehu tohto roka pripomínajú viacerými spomienkovými aktivitami, napríklad aj počas blížiaceho sa podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční 14. mája. V obci Šumiac si svoju významnú rodáčku tiež pripomenú 28. apríla podujatím Stá jar Kláry Jarunkovej.