Obyvatelia banskobystrického sídliska Fončorda majú Komunitné centrum (KC), kde sa môžu stretávať. A nielen obyvatelia tohto sídliska. Ako každé komunitné centrum, aj toto bude otvorené všetkým bez rozdielu veku, pohlavia aj bydliska.

Pozvanka KC FoncordaPriestory pre KC našli iniciatívni občania v Centre voľného času na Havranskom 9. Práve tam sa v piatok 21. novembra (o 16.30 hod.) uskutoční verejné komunitné stretnutie. Diskutovať sa bude na tému Ja a môj/náš prínos pre komunitu Fončorda. K dialógu sú prizvaní aj novozvolení poslanci a poslankyne tejto mestskej časti.

Bude to v poradí tretie stretnutie sympatizantov a podporovateľov KC Fončorda. Prvé sa uskutočnilo 4. septembra tohto roku na zasadnutí Občianskej rady Fončorda, druhé 14. októbra a následne po ňom Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici schválilo vznik Komunitného centra Fončorda, s platnosťou od 1. novembra 2014.

Doterajšie stretnutia ako aj samotný vznik KC na Fončorde iniciovali a svojpomocne zorganizovali dobrovoľníci, aktivisti občianskych združení Kompas – centrum rozvoja, banskobystrické regionálne centrum AkSen – Aktívny senior, v spolupráci s Banskobystrickým okrášľovacím spolkom (BBOS) a Centrom voľného času (CVČ) Havranské. V snahách o komunitný rozvoj a v podpore aktívneho občianstva ústretovo pomáhajú aj pracovníci Komunitného centra Sásová a Odboru sociálnych vecí a projektového riadenia Mestského úradu Banská Bystrica.

Nové Komunitné centrum chce byť priestorom pre lepšiu komunikáciu medzi ľuďmi. Má podporovať potenciál, ktorý v nich je a zároveň ponúkať možnosti na stretávanie, vzdelávanie, záľuby a príjemné strávenie voľných chvíľ.

Piatkové stretnutie, ako uviedla koordinátorka regionálneho centra AkSen Natália Ceglédyová, bude o konkretizácii predstáv jednotlivcov a skupín obyvateľov, ako a čo chceme robiť, ako si priestory zariadiť a zútulniť.

„Radi by sme zvoleným poslancom a poslankyniam predstavili našu víziu funkčného komunitného centra a dohodli sa na jasných pravidlách jeho fungovania. Pred voľbami sa viacerí poslanci stavali k vzniku komunitného centra pozitívne, čo dali najavo aj jeho zriadením, avšak nechceme ostať len pri predvolebných sľuboch. Uvidíme, či dostaneme podporu aj od nových poslancov a poslankýň. Veríme, že áno, pretože Fončorda je veľké sídlisko, ktoré si takéto miesto pre občanov zaslúži“, uviedla Diana Vigašová z Banskobystrického okrášľovacieho spolku.