Sprievodné podujatie k výstave Jaroslav Kubička: Spomienky na sochy sa uskutoční v stredu 10. februára o 16-tej hodine v Bethlenovom dome na Dolnej ulici.

ssg kubičkovaSprievodné podujatie v rámci aktuálnej výstavy bude spojené s komentovanou prehliadkou výstavy Jaroslava Kubičku, v tento deň nebude chýbať ani diskusia. Aktuálny výstavný projekt Jaroslav Kubička: Spomienky na sochy predstavuje prínos celoživotného výtvarného vývoja autora Jaroslava Kubičku (1930 – 2009), ktorého dielo nebolo doteraz v Stredoslovenskej galérii nikdy prezentované. Autor v rokoch 1960 – 1985 pôsobil v Banskej Bystrici a vo verejnom priestore mesta a jeho architektúre zanechal viacero realizácií.

Na výstave je okrem jeho architektonickej tvorby prezentovaná aj voľná maliarska tvorba a kresby, ako aj menej známe diela. Kubičkova tvorba je mnohostranná a rozmanitá – napriek tomu, že je zrejmý jeho mimoriadny zmysel pre monumentalitu výrazu a tvarov či v kresbe, maľbe a hlavne v sochárstve, na druhej strane venoval svoju pozornosť aj citlivej kresbe ilustrácií, suchej ihly alebo filigránskym detailom medailí a prípravným štúdiám reliéfov.

Jeho skutočné smerovanie nebolo realistické zobrazovanie, bytostnú expresiu zo stotožnenia sa so svojimi námetmi vyjadroval vlastným charakteristickým autorským tvaroslovím. Popri monumentalite mu bol vlastný aj výnimočný zmysel pre tvorbu v kultúrnom prostredí a pre kultúru prostredia, s vedomím vlastnej tvorivej prítomnosti v krajine, v urbanistickom priestore, v interiéri. V meste pod Urpínom prvýkrát odznie kantáta Ilju Zelienku na verše Mikuláša Kováča Oswienczim (obaja boli blízkymi priateľmi umelca), reprodukovaná hudba.