Sprievodné podujatie k retrospektívnej výstave Stana Filka zo zbierky Stredoslovenskej galérie Postbigbangsf Antebigbangsf sa uskutoční v utorok 4. apríla o 17.00 hod. v Praetoriu na námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.

Komentovaná prehliadka s dikusiou k výstave Stana Filka sa uskutoční s Aurelom Hrabušickým, Fedorom Blaščákom a kurátorkou výstavy Mirou Keratovou. Výstava Stana Filka prezentuje rozsiahlu akvizíciu galérie z diela autora generácie slovenskej neoavantgardy 60. rokov. Stanislav Filko (1937 – 2015) získal medzinárodné uznanie ako tvorca inštalácií a prostredí a považuje sa za priekopníka na poli konceptuálneho umenia na Slovensku.

Akvizícia, ktorú galéria získala od Ministerstva kultúry SR do svojich zbierok v roku 2015, obsahuje vyše 700 menších objektov a diel na papieri. Ako systematicky vybraná zbierka je rozsiahlym umeleckým archívom s veľkým bádateľským potenciálom. Obsahuje autonómne diela, ako aj dokumentácie Filkových výstavných projektov a mnohých už neexistujúcich alebo priebežne prepracovávaných priestorových diel, či diel vysvetľujúcich vývoj jeho unikátneho (ideologického) systému farieb, ktorý vytvoril na vysvetlenie svojho holistického konceptu sveta.

Fedor Blaščák (1975) je filozof, kurátor, editor, nezávislý konzultant a aktivista. Spolueditor publikácie Transit 68/89 (Metropol Verlag, Berlin 2008), autor knižiek Engerau (Bratislava 2005) a Myslím ekonomicky(Bratislava 2007). Publikoval texty v knihách a kolektívnych monografiách Výzkumy intersubjektivity (Praha 2007), Unofficial (Rím 2008), Transit 68/69 (Berlin 2009) a Atlas of transformation (Zürich 2010). Podieľal sa na založení viacerých občianskych iniciatív, platforiem a kampaní: Memory Kontrol, Nová Synagóga, Osobný postoj, Verejná komisia, Chceme vedieť viac, Asociácia firemných nadácií, Support Ukraine, životné partnerstvo, Chcem pomôcť v teréne. V štátnom rozhlase vedie autorskú diskusnú reláciu Chrobák v hlave_FM.

Aurel Hrabušický (1955) je historik umenia a kurátor. Pôsobí ako kurátor zbierky fotomédií v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Špecializuje sa na dejiny fotografie, nové médiá a slovenské výtvarné umenie 20. storočia. Je autorom viacerých monografických výstav a spolupodieľal sa vzniku mnohých výstav a publikácií SNG mapujúcich umenie 2. pol. 20. stor. na Slovensku (napr. Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie, SNG 2000; Slovenská fotografia 1925 – 2000, SNG 2001 a GHMP 2002 (s V. Macekom); Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985, SNG 2002; Stratený čas? – Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii, SNG 2007 (s P. Hanákovou) a ďalších).