Október je mesiacom českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti, v rámci ktorého sa pravidelne stretávajú slovenskí, moravskí a českí bibliografi, aby si vymenili skúsenosti a prezentovali výsledky svojej činnosti. V roku 2016 budú rokovať v Banskej Bystrici.

Kolokvium bibliografov-page-001Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov sa uskutočňuje každoročne, striedavo v Českej republike a na Slovensku. Podujatie v súčasnosti predstavuje významnú platformu pre podporu rozvoja regionálnej bibliografie. XIX. ročník kolokvia bude hostiť Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Na jeho príprave sa spolupodieľala Slovenská asociácia knižníc a Združenie knižníc ČR – Sekcia pre bibliografiu.

Podujatie sa uskutoční od nedele 9. do utorka 11. októbra pod záštitou primátorov troch banských miest – primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, primátorky mesta Banská Štiavnica Nadeždy Babiakovej a primátora mesta Nová Baňa Jána Havrana, ktorí sa kolokvia osobne zúčastnia. Ústrednou témou rokovania budú Banské mestá v histórii a literatúre. V piatich tematických blokoch aktívne vystúpi dvadsať bibliografov – jedenásť zo Slovenska (vrátane dvoch bibliografiek zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici), deväť z Čiech a Moravy (Karlových Varov, Prahy, Pardubíc, Zlína, Ostravy, Olomouca a Brna).

Okrem hlavnej témy sa budú venovať aj ďalším tematickým okruhom, ktorými sú Ranogotické pamiatky regiónov, Bankovníctvo a jeho významní predstavitelia v Čechách a na Slovensku, Zimné športy a centrá zimných športov, Česko-slovenské vzťahy a významné osobnosti Čiech a Slovenska.

Cieľom kolokvia je prehlbovanie vzájomnej spolupráce medzi slovenskými, moravskými a českými bibliografmi, vzájomná výmena skúseností a vzájomné spoznávanie regionálnej histórie a kultúry.