V súčasnosti prevláda  názor, že dnešná mládež nemá správnu výchovu. Príslušníci mestskej polície v Banskej Bystrici často riešia situácie, ktoré takýto názor potvrdzujú. Svedčí o tom aj nasledovný prípad.

Dvojčlenná hliadka mestských policajtov vykonávala rutinnú hliadkovú činnosť v centrálnej mestskej zóne. V čase o 21.30 h sa nachádzali pri budove pošty na Hornej ulici. Priamo na mieste spozorovali tri mladé ženy, ktoré sa snažili zo zeme zodvihnúť mladého chlapca. Policajti ich okamžite zastavili a nasledoval štandardný služobný zákrok. Po predložení občianskych preukazov vysvitlo, že dve slečny majú devätnásť rokov a tretie dievča je mladšia sestra jednej z nich a má len trinásť rokov. Príslušníci prebrali ležiaceho mladíka, s ktorým sa snažili nadviazať kontakt za účelom získania jeho identifikácie. Mladý muž sa aj napriek tomu, že bol pod silným vplyvom alkoholu, pokúsil policajtov oklamať poskytnutím vymyslených osobných údajov. Tí si pochopiteľne prostredníctvom operačného strediska mestskej polície overili pravdivosť poskytnutých údajov a okamžite prišli na podvod. Nakoľko mladík odmietol na mieste preukázať svoju pravú totožnosť, policajti ho predviedli na útvar mestskej polície. Tam sa zadržaný podrobil dychovej skúške na prítomnosť alkoholu s výsledkom 0.84 mg./l. Zrejme aj to prispelo k priznaniu, že má len štrnásť rokov a k neskoršiemu uvedeniu jeho adresy trvalého bydliska. Veliteľ operačného strediska sa následne pokúšal spojiť s rodičmi maloletého. Pracovník polície však pri ich kontaktovaní nemal šťastie. Otec chlapca sa nachádza v Indii a s matkou sa nepodarilo spojiť. Nakoniec sa mu podarilo zastihnúť sestru mladíka, ktorá už dosiahla vek osemnásť rokov a tá si brata prišla vyzdvihnúť na útvar mestskej polície.

Oficiálna internetová stránka Mestskej polície Banská Bystrica tak apeluje na rodičov, aby sa nevzdávali zodpovednosti voči svojim ratolestiam a neprenášali výchovné povinnosti na školu a policajné zložky.