Seminár, ktorý podporuje prevenciu odoberania a opúšťania najmenších detí sa uskutoční v stredu 19. októbra od 9-tej hodiny na Radnici mesta Banská Bystrica. 

PF UMBOpustenie dieťaťa, prípadne jeho separácia od rodičovskej osoby, vo veku 0-1 rok má podľa výskumov mozgu, praxe psychológov, sociálnych pracovníkov a terapeutov zo zahraničia i Slovenska katastrofické následky na vývin dieťaťa. Raná trauma, prípadne komplexná vývinová trauma znižuje kvalitu života dieťaťa, jeho možnosti a začlenenie do spoločnosti. Investujte tak do dňa, ktorý môže všetkých posilniť, povzbudiť, ale aj lepšie pripraviť na prácu, ktorú dennodenne robíme. Investujme svoju dospelosť a odbornosť  do detstva detí, ktorým hrozí, že nebudú žiť v rodine.

V rámci seminára sa uskutočnia tri okruhy. Prvý okruh bude rozoberať služby a podporu pre tehotné ženy zo zraniteľných skupín (ľudia z terénu, zo sociálnych zariadení, ale aj klientky). Druhý okruh sa zameria na služby a podporu pre rodičov s malými deťmi zo zraniteľných skupín. Posledný okruh sa bude týkať možností zmierňovania ranej traumy detí po opustení/separácii od rodičovskej osoby.

Seminár organizuje Centrum Návrat v Banskej Bystrici pri príležitosti desiateho výročia (svojich) služieb pre tehotnú ženu v riziku a v sociálnom ohrození na území mesta Banská Bystrica spolu s ďalšími partnermi, ktorými sú Katedra sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici a Komunitná Nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica, pod záštitou primátora mesta Jána Noska.