Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej Bystrici si v tomto roku pripomína viacero jubileí. Oslavuje ich tancom, hudbou, farbami aj umeleckým slovom.

História Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jána Cikkera sa začala písať 24. marca 1942. V marci tohto roku teda oslávila už 75. výročie svojej existencie. Za tie roky škola prijala pod svoje ochranné krídla tisícky talentovaných detí. Pestuje v nich zmysel pre krásu a umelecké hodnoty a zároveň prostredníctvom umenia pomáha vytvárať aj morálne postoje k životu a sebe samému.

V začiatkoch sa škola zameriavala len na hudbu. Mala šesťdesiat žiakov, dvoch učiteľov a jej prvým riaditeľom bol Ján Gajdoš. Postupne pribúdali výtvarný odbor (1961), tanečný odbor (1967) a v školskom roku 1979/1980 literárno-dramatický odbor.V súčasnosti má ZUŠ-ka, pomenovaná po významnom banskobystrickom rodákovi Jánovi Cikkerovi, viac ako sedemdesiat pedagógov, 1632 žiakov a za sebou množstvo  koncertných vystúpení doma aj v zahraničí, na rôznych festivaloch a medzinárodných súťažiach, ako aj množstvo významných ocenení. Riaditeľkou školy je Eva Beňačková.

Stalo sa tradíciou, že jednotlivé odbory na konci školského roka prezentujú na verejnosti výsledky celoročnej práce. Záverečné koncerty tanečného odboru v Štátnej opere patria medzi výnimočné kultúrno-spoločenské udalosti v meste. Konajú sa pravidelne od roku 1992 a tento rok tiež majú svoje okrúhle 25. výročie. Na Slávnostnom koncerte k 75. výročiu založenia školy, ktorý sa konal v marci v banskobystrickej Štátnej opere, sa predstavili žiaci a žiačky hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Výtvarný odbor sa, tiež v marci, prezentoval výstavou Umenie pre radosť v priestoroch historickej Radnice a Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto oslávil svoje 10. výročie júnovým koncertom v Robotníckom dome.

VYTANCOVANÁ POLSTOROČNICA

Vyvrcholením osláv jubilea školy a zároveň aj školského roka 2016/2017 budú tri koncerty Tanečného odboru ZUŠ Jána Cikkera, ktorý v tomto roku oslavuje 50. výročie svojho vzniku. Záverečný koncert tanečného odboru je od roku 1992 hlavným profilovým programom, v ktorom účinkujú všetci žiaci od prvého ročníka základného štúdia. Ich účinkovanie na profesionálnej umeleckej scéne s profesionálnymi podmienkami je vyvrcholením celoročnej práce žiakov a pedagógov. Súčasne je to obrovský umelecký a emotívny zážitok ako pre divákov a hostí v hľadisku, tak pre účinkujúcich na pódiu ale aj v zákulisí.

Tento školský rok tanečný odbor, zameraný výlučne na umelecké žánre tanca, navštevovalo 262 žiakov, resp. žiačok, pretože dievčatá jednoznačne prevažujú.

„V celom tanečnom odbore máme momentálne len troch chlapcov. Je to absolútne nepochopiteľný nepomer k dievčatám, čo nás veľmi mrzí. Máme však skúsenosti, že keď títo chlapci vydržia prvé roky, väčšinou to potom s nami vydržia celé štúdium,“ hovorí vedúca tanečného odboru Iveta Rašková, ktorá spolu s pedagogičkou Jankou Lašutovou v súčasnosti vychováva už druhú generáciu detí – deti ich bývalých žiačok. Štvoricu tanečných pedagogičiek dopĺňajú Lucia BielikMiroslava Dorotovičová. Skorepetítormi Dagmar Chudíkovou, Zuzanou AndovouPetrom Sochuľákom pripravili na tohtoročný záverečný koncert program, v ktorom sa vytancujú všetky dievčatá a aj chlapci. Celkom dvadsať choreografií.

„Za posledných päť rokov sme vytvorili priemerne sto nových choreografií, pretože každý rok pripravujeme úplne nový program. Tento rok, pri príležitosti našej päťdesiatky, sme však zaradili do programu aj zopár úspešných starších choreografií,“ hovorí Iveta Rašková a dodáva, že účinkovanie na pôde profesionálneho divadla vyvoláva v deťoch obrovskú hrdosť, zodpovednosť a učí ich k profesionálnemu prístupu.

„Druhá stránka je obrovský príliv zážitkov a nekonečných emócií, ktoré na samotnom koncerte prežívajú… mladší si hľadajú vzory v starších, vidia v nich svoju budúcnosť, to, ako by chceli tancovať, a starší zas s radosťou sledujú malé deti. Vytvárajú si medzi sebou hlbšie priateľstvá a zákulisné zážitky, na ktoré v školskom prostredí nie je priestor. Popisujú to ako najkrajší deň v roku, ktorý nielen v deťoch ale v nás všetkých doznieva vždy ešte dlho potom a je aj hnacím motorom do ďalšej práce.“

Tanečný odbor ZUŠ Jána Cikkera potešil aj tento rok svojím vystúpením deti v Základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, ktoré navštevujú dva razy ročne. V minulom školskom roku zorganizoval pre nemocničnú školu benefičný koncert s názvom S tancom na dlani, ktorý by sa mal stať tradíciou. Úspešne sa zúčastňuje celoslovenských aj medzinárodných súťaží či tanečných a folklórnych festivalov (Poľsko, Česko, Taliansko vrátane Sardínie a Sicílie, Francúzsko, Chorvátsko). Za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu mesta na domácich a zahraničných súťažiach a festivaloch bol kolektív Tanečného odboru ZUŠ Jána Cikkera ocenený Cenou primátora za rok 2015.

„Základnú myšlienku tanečného odboru priniesol už v jeho začiatkoch jeho prvý učiteľ Pavel Lukáč, sólista baletu Štátneho divadla v Košiciach, baletu DJGT v Banskej Bystrici a dlhoročný pedagóg Konzervatória J.L. Bellu, človek, ktorý celých dvadsaťpäť rokov navštevuje naše záverečné koncerty v Štátnej opere a stále sa aktívne zaujíma o vývoj tanečného odboru,“ dodáva ešte Iveta Rašková. Záverečné koncerty Tanečného odboru ZUŠ J. Cikkera sa uskutočnia v piatok 23. júna o 19. hod. a v sobotu 24. júna o 16. a 19. hod. v banskobystrickej Štátnej opere.