Aj napriek tomu bola podľa správy INEKO  finančná stabilita Banskej Bystrice v roku 2009 v porovnaní s ostatnými obcami na dobrej úrovni.

ilustračné foto: Braňo Račko

Mimovládna nezisková organizácia Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnila analýzu o hospodárení a finančnej stabilite obcí Slovenska v roku 2009. V celoštátnom porovnaní ukazovateľov dosiahla Banská Bystrica podpriemerné hodnoty, čo vypovedá o dobrej finančnej stabilite mesta oproti iným obciam na Slovensku.

Napríklad vo výške deficitu 2,64% z príjmov je Banská Bystrica spomedzi miest nad 10 tisíc obyvateľov na 19. priečke. Priemer je deficit 12% z príjmov za rok 2009, mediánová (prostredná) hodnota bola  3,6%. Najhoršie obstál Žiar nad Hronom a Bratislava s deficitom 47,86% resp. 35,80%.

Celkový dlh mesta dosiahol v roku 2009 niečo cez 13,5 milióna eur. Rozpočítané na obyvateľa to vychádza 168,78 eur, v roku 2006 každý Bystričan dĺžil 222,43 eur. Najviac dlhujú Žilinčania, kde na každého obyvateľa vychádza 1072, 40 eura. Priemer medzi 20 najväčšími mestami bol 264 eur, prostredná hodnota dosahovala 169 eur.

INEKO pracuje s údajmi za rok 2009, nezahrňuje tohtoročné hospodárenie mesta.  Dvojmiliónový úver a výdavky na  PPP projekt za 10 miliónov eur sa tak odrazia až v nasledujúcej  správe  za rok 2010.