Ve¾konoèné trhy, 25.3.2013, Banská BystricaProdukty lokálnych pestovateľov, chovateľov a výrobcov potravín nájdete už aj v našom meste. Od apríla sa každú sobotu konajú tradičné farmárske trhy.

Keďže sa v poslednej dobe zvýšil dopyt po výrobkoch od regionálnych dodávateľov, mesto Banská Bystrica sa rozhodlo podporiť nezávislých pestovateľov, miestnych farmárov a slovenských výrobcov a zaradiť sa tak k mestám, ktoré svojim obyvateľom ponúkajú širokú paletu domácich špecialít. Túto myšlienku podporil aj správca trhoviska Dušan Dubovický a spolu s mestom tak spustili farmárske trhy. Tie budú prebiehať každú sobotu, v čase od 7.00 hod. do 13.00 hod. na Námestí Štefana Moysesa.

V súvislosti s nespokojnosťou ľudí s kvalitou potravín z dovozu stúpa záujem o domáce produkty. Stále viac sa kritériom výberu stáva práve krajina pôvodu. Mesto Banská Bystrica má preto záujem ponúknuť svojim obyvateľom možnosť vychutnať si jedinečné tradičné produkty nášho regiónu.

Turíèny jarmok Slovenská ¼upèa, 18.5.2013, Banská BystricaNa farmárskych trhoch je možné zakúpiť mliečne výrobky, čerstvé domáce pečivo, koláče, ovocie a výrobky z neho, koreniny, včelie produkty, bioprodukty či ručne vyrábané hračky a dekorácie.

V prípade záujmu o predaj na Farmárskych trhoch je potrebné kontaktovať Vladimíra Novotného (0904 652 584) alebo Ivana Počineka (0908 948 516) zo spoločnosti  Farmárske trhy, s.r.o. Po dohode s nimi  Mesto Banská Bystrica prostredníctvom MsÚ vydá obchodníkovi povolenie na ambulantný predaj výrobkov a následne túto skutočnosť ohlási finančnej správe Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.