Objekt prejde do prenájmu Akadémie umení, ktorá chce na jeho znovuobnovenie použiť prostriedky z nórskych fondov.

Schátraná budova Radvanského kaštieľa sa možno predsa len dočká rekonštrukcie. Poslanci mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili prenájom objektu pre Akadémiu umení. Tá by ho  rada premenila na spoločensko-kultúrne centrum. Potrebné financie chce projekt získať z nórskych fondov.

Celkové náklady na rekonštrukciu sa odhadujú na 1 650 000 eur. Zastupiteľstvo schválilo symbolický prenájom 1 euro ročne, Akadémia umení však musí rekonštrukciu uskutočniť do piatich rokov.

V minulosti mala v roku 2009 podobný zámer s kaštieľom Slovenská zdravotnícka univerzita, ktorá plánovala preinvestovať 2,5 milióna eur. Ani do roku 2012 však rekonštrukcia neprebehla a došlo k rozviazaniu zmluvy medzi mestom a SZU.

Opevnený kaštieľ vznikol na tomto mieste ešte na základoch pôvodnej gotickej stavby. Súčasná podoba renesančnej štvorkrídlovej stavby sa začala formovať okolo roku 1600 aj s priľahlým parkom a opevnením s baštami. Kaštieľ, ktorý bol čiastočne zničený počas druhej svetovej vojny,  sa dostal do rúk štátu. Sídlilo tu okrem iného aj roľnícke družstvo. Slúžil viacerým záujmovým zväzom či telovýchovnej jednote.

V šesťdesiatych rokoch prešiel rekonštrukciou a následne tu dlhé roky sídlil archív, ktorý sa kompletne presťahoval do budovy na Komenského ulici v roku 1997 a kaštieľ zostal prázdny.