Dopravca ani dodávateľ kreditového systému nevedia zatiaľ určiť presný termín znovuzavedenia študentských ISIC kariet v MHD. Hovorí sa aj o možnosti kompenzácie pre študentov, ktorí si museli zaobstarať nové dopravné karty.

CKM SYTS, ktorá vydáva karty ISIC, sľubuje študentom, že ich budú môcť u dopravcu SAD Zvolen opäť používať ako dopravnú kartu už od začiatku decembra. To však nie je úplne presná informácia. Ako povedal Marek Modranský z SAD Zvolen, spoločne s dodávateľom softvéru pracujú na tom, aby študenti svoje karty mohli čo najskôr využívať. Konkrétny termín však povedať nevie, keďže znovuzavedenie závisí od výsledkov testovania novej verzie aplikácie.

Problém spôsobili nové ISIC karty, technicky by bolo možné ich zablokovať a umožniť využívanie aspoň starých študentských preukazov. „My sme však s EMtestom v úplne inom riešení. Skomplikovalo by to  celú situáciu pri dolaďovaní nového softvéru,“ hovorí Modranský a dodáva: „Potrebujeme mať čistý stôl pri riešení tohto problému, aby sme to v kľude dokončili a dodali na 100%. Aby nenastala situácia, že sa budeme musieť vrátiť o dva mesiace dozadu.“

Problém využívania študentských preukazov ako dopravných kariet riešila aj pracovná skupina zložená zo zástupcov dotknutých spoločností a pracovníkov mestského úradu, vrátane viceprimátorky Kataríny Čižmárovej. Na jej rokovaní padol aj návrh, aby EMtest kompenzoval študentom náklady súvisiace so zaobstaraním novej karty. Tá stojí tri eurá, SAD Zvolen ju predáva za rovnakú cenu, ako ju nakupuje od dodávateľa. EMtest sa mal k návrhu vyjadriť do 19. novembra, zatiaľ tak podľa Modranského neučinil.