V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalší dostáva priestor poslanec MsZ za obvod Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa Karol Konárik.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Jednoznačne presadenie investície do vnútorného vybavenia všetkých mestských škôlok, pričom táto investícia je priamo zakotvená v každoročnom rozpočte mesta. Spolu so Stanislavom Mičevom sme pracovali na prezentácii a presadení vytvorenia pevného kultúrneho stánku pod pamätníkom mesta (ako členovia kultúrnej komisie), kde sa v pravidelných intervaloch mohli konať koncerty, divadelné predstavenia, tanečné vystúpenia atď. pre všetkých Bystričanov ako aj návštevníkov nášho mesta. Mesto by touto investíciou ušetrilo na drahom prenájme pódia na Námestí SNP. Zároveň by život v parku pod Pamätníkom SNP ožil. Verím, že túto aktivitu vedenie mesta opäť otvorí a podarí sa ju zrealizovať, keď sme už ušetrili skoro 4 milióny eur na autobusovej stanici.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Naše mesto určite za posledné štyri roky napredovalo, no treba si aj priznať, že to bolo vďaka rapídne vyššiemu príjmu z podielových daní a netreba zabúdať ani na značne veľkú vládnu investíciu na rekonštrukciu zimného štadióna a Kaštieľa Radvanských. Opravené cesty, chodníky a osvetlenie ako aj niektoré zrekonštruované škôlky a školy sú povinnosťou každého vedenia mesta a nie jeho dobrou vôľou. Nakoniec primátorovi som na posledom zastupiteľstve vyjadril to, čo som mu povedal na prvom osobnom stretnutí, že si prajem aby naše mesto malo konečne primátora na viac ako len jedno volebne obdobie, pretože štyri roky sú málo na to, aby mesto mohlo skutočne napredovať tak, ako má. Myslím si, že prácu primátora a vedenia MsÚ ohodnotia v prvom rade občania mesta svojimi hlasmi vo voľbách.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo Vašom volebnom obvode?

Rozbité cesty, zastaralé osvetlenie, žalostná zimná údržba, nefunkčné verejné ihriská a miesta pre oddych obyvateľov.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia

Aby sa naše mesto nesústredilo vrámci športu len na hokej, ale aby si uvedomilo, že naše mesto žilo dlhé roky aj futbalom, basketbalom, hádzanou, atletikou a plávaním… aby sa šport a kultúra vrátili nie len do škôl, ale aj na ulice mesta a aby bolo naše mesto čistejšie ako doteraz, pretože prostredie, v ktorom všetci žijeme, a v ktorom naše deti vyrastajú nás zároveň aj kreuje.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Ešte som sa nerozhodol či budem kandidovať za poslanca MsZ, preto nebudem predbiehať.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…