Pred komunálnymi voľbami dávame na BBonline.sk priestor všetkým primátorským kandidátom v Banskej Bystrici, ktorí postupne zodpovedajú štyri základné otázky, podľa ktorých zistíme, ako vnímajú problémy mesta a čo sľubujú na ich riešenie.

Všetci kandidáti dostali štyri otázky, pričom odpoveď na každú z nich museli sformulovať do tisíc znakov. Kandidáti tak dostali rovnaký priestor na vecné vyjadrenie, avšak s dostatočným priestorom na priblíženie ich zámerov. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 10. novembra.

Čo vnímate ako najpozitívnejšiu zmenu k lepšiemu
v Banskej Bystrici za uplynulé štyri roky?

1. Igor Kašper, Ing., 38 r., ekonóm, manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

Určite autobusovú stanicu. Je s ňou však spojených veľa problémov a mrzí ma, že jej prevádzka bude stáť našu mestskú spoločnosť približne 5 miliónov Eur za 10 rokov. A k tomu nebude naša, ako to pôvodne poslanci schválili. Toto sa malo vyriešiť určite inak, ale treba uznať, že sme boli 30 rokov na smiech a teraz vyzerá vstup do mesta určite lepšie.

 

 

2. Ján Nosko, MUDr., 57 r., primátor, nezávislý kandidát

Pozitívne vnímam zefektívnenie a zdynamizovanie práce v úrade, čo viedlo k príprave mnohých projektov či investičných zámerov potrebných pre získavanie zdrojov z Európskych štrukturálnych fondov. Za pozitívum považujem udržanie dobrého hospodárenia zo získavaním mimorozpočtových zdrojov tak, aby sme mohli investíciami rovnomerne rozvíjať a riešiť prierezovo všetky oblasti komunálneho života. Máme novú autobusovú stanicu, investovali sme do dopravnej infraštruktúry, zrekonštruovali sme materské a základné školy, pričom sme dbali aj na navyšovanie kapacít, a pribudli aj nové multifunkčné ihriská a športové areály. Podarilo sa nám tiež naštartovať projekty, ktoré dlhodobo spali, ako napríklad výmenu kremačných pecí či prípravu výstavby mosta Iliaš. Výnimkou neboli ani kultúrne pamiatky, kde sa nám s Akadémiou umení podarilo získať tri milióny eur na záchranu a rekonštrukciu kaštieľa Radvanských.

3. Peter Peuker, 65 r., občiansky aktivista, NAJ

Sprevádzkovanie autobusového terminálu a oprava kaštieľa Radvanských v Radvani.

 

 

 

 

4. Jozef Sásik, Ing., 60 r., Znalec – lesníctvo, SĽS

Posun je stále len k horšiemu, pretože od roku 1945 sú stále vo vedení mesta len boľševici. Až na dve výnimky, a to boli páni Mika a Gogola. Boľševici už predčili už aj Tatarský vpád z roku 1241. Za tie roky to tu tak aj vyzerá. V Banskej Bystrici je morálna aj materiálna spúšť. A napriek tomu sa títo súdruhovia nehanbia chodiť po meste a ešte aj kandidovať.

 

 


V ďalších dňoch prinesieme na BBonline.sk odpovede kandidátov na ďalšie otázky.

Zoznam všetkých kandidátov, vrátane kandidátov na poslancov MsZ, ako aj ďalšie informácie k voľbám, nájdete v našom staršom príspevku…