Po otázke na najväčšie pozitíva i problémy mesta, sa kandidátov na primátora Banskej Bystrice pýtame aj na ich plány, ktoré by vo funkcii po zvolení mali.

Pred komunálnymi voľbami dávame na BBonline.sk priestor všetkým primátorským kandidátom v Banskej Bystrici, ktorí postupne zodpovedajú štyri základné otázky, podľa ktorých zistíme, ako vnímajú problémy mesta a čo sľubujú na ich riešenie.

Všetci kandidáti dostali štyri otázky, pričom odpoveď na každú z nich museli sformulovať do tisíc znakov. Kandidáti tak dostali rovnaký priestor na vecné vyjadrenie, avšak s dostatočným priestorom na priblíženie ich zámerov. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 10. novembra.

Čo by boli Vaše prvé kroky
vo funkcii primátora mesta?

1. Igor Kašper, Ing., 38 r., ekonóm, manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS

Okamžite by sme začali s výstavbou nájomných bytov pre mladých. Nájomné by neprevyšovalo 190 eur mesačne. Aj takto si predstavujem, že by sme ich vedeli lepšie udržať v meste. Samozrejme je to len jeden z mnohých nástrojov. Urobili by sme všetko pre to, aby sme vytlačili herne z mesta. Parkovacia spoločnosť by nemala zarábať na našich obyvateľoch. Takto môžeme ušetriť státisíce ročne.

 

2. Ján Nosko, MUDr., 57 r., primátor, nezávislý kandidát

Nakoľko už mám za sebou štyri roky vo funkcii primátora, budem plynule pokračovať vo svojej práci. Zameriam sa na rozbehnuté projekty a budem sa venovať ďalším oblastiam, ktoré som avizoval vo svojom volebnom programe. K mojim prioritám patria rekonštrukcie materských a základných škôl, revitalizácia vnútroblokov, starostlivosť o zeleň, riešenie dopravnej infraštruktúry, zvyšovanie bezpečnosti a obnova kultúrnych pamiatok. Zaoberať sa budem aj starostlivosťou o seniorov a mladé rodiny či čistotou v meste.

3. Peter Peuker, 65 r., občiansky aktivista, NAJ

Dôsledne prehodnotiť nevýhodné zmluvy, aj tie ktoré tu zanechali predchádzajúci primátori a vyvodiť voči nim trestnoprávnu zodpovednosť. Nedovoliť, aby sa uzatvárali zmluvy po dobu dlhšiu, ako trvá volebné obdobie primátora. Zaviazať k zodpovednosti primátora za podpisy zmlúv za jeho pôsobenia vo funkcii, ako aj po skončení vo funkcii. Nulový cestovný lístok na MHD pre dôchodcov. Nulový poplatok za odvoz komunálneho odpadu pre dôchodcov. Pre ľudí bez domova zriadiť mestskú „nocľaháreň“, kde by mohli za určitý počet dobrovoľne odpracovaných hodín na zbieraní odpadkov v rámci mesta, zadarmo prenocovať a využiť možnosť hygienických zariadení, prípadne aj nejakej stravy. Zrušiť platené parkovacie miesta na sídliskách. Vybudovanie útulku pre opustené a týrané zvieratá. Je hanbou okresného a krajského mesta, že takýto útulok ešte nemá.

4. Jozef Sásik, Ing., 60 r., Znalec – lesníctvo, SĽS

Prvé kroky: zrušenie partokracie socialistov a liberálov, riešenie štruktúry ekonomiky, stransparentniť verejné financie, riešenie systémového problému, obmedzenie obšerových spoločností, urobiť systémovú zmenu v úradoch, očista inštitúcii, začať vnímať politiku, ako službu občanom, nepodporovať zväčšovaniu ekonomickej priepasti medzi občanmi, zrušenie hazardu v meste, vodu a teplo si bude mesto púšťať samo, zastaviť odpredaja majetku mesta, branie na zodpovednosť bývalé vedenia mesta za stav do ktorého ho doviedli, mestský úrad bude pre občana a nie občan pre úrad.


V ďalších dňoch prinesieme na BBonline.sk odpovede kandidátov na ďalšie otázky. Pred pár dňami odpovedali na to, čo považujú za najväčšie problémy mesta.

Kandidáti na primátora: Čo je najväčším problémom Banskej Bystrice?

Zoznam všetkých kandidátov, vrátane kandidátov na poslancov MsZ, ako aj ďalšie informácie k voľbám, nájdete v našom staršom príspevku…