primatorski-kandidati-bbPortál BBonline.sk postupne priblížil pätnástku kandidátov na post primátora Banskej Bystrice. Prostredníctvom otázok a odpovedí sme spoznali ich názory na rôzne témy.

Kandidáti dostali možnosť predstaviť svoje názory či riešenia vo svojom predstavení a desiatich otázkach, na ktoré postupne odpovedali. Na odpoveď mal každý kandidát k dispozícii vždy zhruba 700 znakov. Pýtali sme sa ich osobne i profesionálne. Zodpovedali na otázky o ich plánoch po prípadnom zvolení a prezradili aj konkrétne kroky, ktoré pripravujú. V tomto príspevku vám prinášame ich odpovede na poslednú desiatu otázku.

Aké budú, alebo by boli vaše prvé kroky vo funkcii?

Všetkým uchádzačom o post primátora mesta Banská Bystrica sme položili otázku v nasledujúcom znení: Aké budú, alebo by boli, vaše prvé kroky vo funkcii? Odpovede vám prinášame nižšie.

palo bielik_jpg_stvPavol Bielik, 60, manažér
– Nezávislý kandidát

Jeden z prvých krokov bude dôkladná a veľmi rýchla analýza predchádzajúcich období, stavu odborného a ľudského potenciálu mestského úradu, organizácií mesta. Svoju spoluprácu vidím s čestnými a zodpovednými pracovníkmi Mesta! Som si vedomý, že v počiatočnom období  ma čaká  veľa stretnutí s občanmi mesta, lebo  to od primátora očakávajú! Je to pochopiteľné, pretože  majú tiež svoj vlastný pohľad na chod mesta. Určite by mi ho radi povedali. Samozrejme, že sa budem od začiatku stretávať s poslancami. Budú ma zaujímať ich predstavy o fungovaní mesta.  Za  posledných 8 rokov sa takéto stretnutia vytratili. Vzťah primátor – poslanci sa dostal do slepej uličky.

Pavel Čupka, Mgr, 68, podnikateľ
– HZDS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

peter gogolaPeter Gogola, Mgr., 46, primátor
– Nezávislý kandidát

V prvom rade dotiahnem rozbehnuté veľké projekty. Autobusová stanica už zmenila majiteľa a o pár dní oznámi nový investor svoj zámer. Významnou bude aj veľká investičná konferencia, začiatkom budúceho roka, s cieľom propagovať priemyslený park, ktorý v týchto dňoch dostáva novú identitu. Pokračovať chcem naďalej v budovaní turistickej destinácie a raste počtu kultúrnych podujatí – s jasným cieľom vytvorenia veľkého kultúrno-spoločenského stánku. V športe chcem snahy o podporu zamerať nielen na hokejistov, ale rovnakým metrom aj na futbalistov, basketbalistov, ci menšinové a netradičné športy. Určite tiež zacielim viac pozornosti na Mestský úrad a pro-klientsku orientáciu voči požiadavkám občanov mesta.

HADVICAK PORTRET MEDIAĽubomír Hadvičák, Mgr., 36, riaditeľ spoločnosti
– Strana TIP

Určite to bude stretnutie so zamestnancami mestského úradu a tiež rokovania s poslancami. Chcem sa tiež stretnúť s banskobystrickými podnikateľmi a dohodnúť sa na lepšej spolupráci s mestom, vypočuť si ich názory a ponúknuť im vyššie zapájanie sa do verejných obchodných súťaží, ktoré mesto vyhlasuje. Bol by som rád, keby mestské financie ostávali prioritne doma a naši podnikatelia mali viac práce a zamestnávali viac ľudí z Banskej Bystrice.

stefan hrckaŠtefan Hrčka, 41, generálny riaditeľ
– Nezávislý kandidát

V prvom rade by som sa oboznámil s chodom Mestského úradu, s personálnou štruktúrou, s chodom mestských podnikov. Predložil by som na schválenie územný plán, aby sme nebrzdili Eurofondy. A začal by som pracovať na komplexných materiáloch pre investorov a pre rozvoj turizmu.

DSC0481Miroslav Ivan, lng., 48, manažér
– SaS

Určite by to bolo zoznámenie sa so všetkými pracovníkmi úradu. Prevzatie agendy od predchádzajúceho primátora, vrátane pripravenosti rozpočtu na rok 2015. Individuálne pracovné stretnutia s vedúcimi odborov a oddelení a oboznámenia sa s aktuálnym stavom ich agendy. Stretnutie s členmi predstavenstiev a dozorných rád v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta a vyžiadanie si priebežných ekonomických výsledkov. Kontrola plnenia zmluvných záväzkov z aktívnych zmlúv medzi mestom a jeho partnermi a prehodnotenie ich výhodnosti. Samozrejme, zriadenie nových komisií mesta a nastavením členstva v nich na odbornej báze, nie politickej. A v neposlednom rade, stanovenie si plánu plnenia volebného programu, s ktorým som šiel do volieb.

_MG_7921Marian Korytiak, JUDr., 45, vysokoškolský pedagóg
– SIEŤ

Moje prvé kroky , ak dostanem dôveru a povolanie do správy a vedenia mesta, budú smerovať k zvoleným zástupcom (poslancom), aby sme čo najskôr  spoločne začali dobiehať to, čo bolo v meste za posledné roky zanedbané. Cieľom je  predstaviť občanom jednoduchú rozvojovú stratégiu mesta. Popri tom by sme sa  venovali opatreniam v oblasti poriadku vo financiách mesta a plnení základných funkcií mesta, aby sa občan cítil v meste spokojne a bezpečne. Je pre mňa dôležité aktívne podporiť občiansku odhodlanosť Bystričanov zmeniť mesto k lepšiemu. Robíme to pre našu budúcnosť.

upr.portretPeter Lačný, Ing., 58, stavebný inžinier
– KDH, NOVA

Vytvoriť novú kvalitu vzťahov medzi primátorom a poslancami. Vytvoriť pracovný projektový tím, ktorí bude pripravovať projekty pre výzvy z fondov, ktorý ich bude riadiť a aj za ne niesť zodpovednosť. Otvoríme úrad, umožníme akýkoľvek prístup k informáciám poslancom a občanom mesta. Obnovíme diskusiu o novom územnom pláne a po odstránení sporných návrhov ho opätovne predložíme na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Prehodnotíme fungovanie úradu, mestských spoločností. Služby, ktoré poskytujú mestu súkromné spoločnosti musia byť na vyššej úrovni a komplexné. Chcem vytvoriť priestor, aby občania sa dennodenne mohli podieľať na rozhodovaní kam naše mesto bude smerovať. Uviesť do praxe princíp: „Žijeme spolu, rozhodujme spolu“.

Peter Múkera, JUDr., 57, advokát
– DOST

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

ján noskoJán Nosko, MUDr., 53, riaditeľ DFNsP BB
– Nezávislý kandidát

Vymenovanie najbližších spolupracovníkov, analýza prostredia, racionalizačné opatrenia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAĽubomír Piterka, PhDr., 42, mediátor
– Nezávislý kandidát

Prvým krokom bude predloženie novej organizačnej štruktúry Mestského úradu s cieľom zjednodušiť riadenie, a tiež odstránenie vymyslených pracovných pozícií pre „spriaznených ľudí“ poväčšine z radov poberateľov výsluhových dôchodkov, predložením novej organizačnej štruktúry Mestskej polície, ktorá bude zohľadňovať požiadavky občanov na prioritné plnenie úloh verejného poriadku a to odstránenie vandalizmu a kriminality.

Jozef Sásik, lng., 56, znalec lesníctvo
– SĽS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

IMG_7537Janka Slaná, Ing. 54, manažérka
– Nezávislý kandidát

V prvom rade bude potrebné nadviazať dialóg so všetkými poslaneckými klubmi a hneď v úvode roka nás čaká schvaľovanie rozpočtu, keďže opäť vstupujeme do rozpočtového provizória. Preto sa budem venovať hlavne udržaniu kontinuity v rozbehnutých dôležitých úlohách. Sama mám mnohé skúsenosti s fungovaním mestského úradu a veru nie je ľahké sa v tom zorientovať, preto pre mňa bude dôležité oboznámiť sa s jeho fungovaním. S tým súvisí aj obsadenie strategických pozícií kvalifikovanými odborníkmi.

IGOR SIMEG portretIgor Šimeg, Mgr. art, 57, režisér, scenárista, manažér
– Nezávislý kandidát

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

jarmila virostkovaJarmila Virostková, 61, dôchodkyňa
– Nezávislý kandidát

To, čo chcete Vy, chcem aj ja. V Banskej Bystrici spokojne žiť, pracovať a bývať. Mojím predsavzatím je v meste vytvoriť tím, s ktorým budeme riešiť naše spoločné ciele.

Predchádzajúce: Kandidáti na post primátora: Aké ciele si kladú a čo sľubujú?

Voľby do orgánov samosprávy mesta sa uskutočnia v sobotu od 7.00 h do 20.00 h.