Donedávna bol národnou kultúrnou pamiatkou (NKP) len kostolík Povýšenia sv. Kríža s ohradným múrom. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky však v máji vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku Kalváriu na úpätí Urpína. Pamiatkovými objektmi sa tak stal aj kalvársky vrch, osem kaplniek (zastavení krížovej cesty) a dve aleje. Toto rozhodnutie bolo prijaté na podnet, ktorý Pamiatkový úrad SR dostal v minulom roku.

Po tom, čo verejnosť zistila, že Biskupstvo Banská Bystrica plánuje výstavbu Polyfunkčnej zóny pod Kalváriou, sa začiatkom minulého kalendárneho roka vyhrotila situácia. Aj keď mesto Banská Bystrica v marci minulého roka nakoniec zamietlo žiadosť Biskupstva BB na umiestnenie štyroch rezidenčných víl a dvoch ďalších objektov (Domu sv. Marty a Vzdelávacieho  inštitútu rodiny) z dôvodu rozporu s platným územným plánom, Biskupstvo sa naďalej snažilo výstavbu obmeniť a presadiť. Situáciu sa snažila vyriešiť aj ďalšia petícia. Medzitým v tomto spore zamiešal karty aj fakt, že kostolík Povýšenia sv. Kríža spolu s ohradným múrom sú národnou kultúrnou pamiatkou a v ich okolí je isté ochranné pásmo. Ale nemali by byť všetky objekty na tomto úpätí, ktoré tvoria areál kalvárie, chránené vcelku ako NKP?

Požiadavku ochrany Kalvárie ako celku potvrdil teraz v máji Pamiatkový úrad SR  za oprávnenú a to aj napriek tomu, že Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo BB tento návrh pripomienkovala. Biskupstvo síce súhlasilo s vyhlásením ôsmich kaplniek krížovej cesty a dvoch alejí, a parciel, ktoré k nim prislúchajú za NKP, ale nesúhlasilo s vyhlásením kalvárskeho vrchu za NKP. V tomto prípade sa jedná o takmer 70 parciel, z ktorých časť chce Biskupstvo BB využiť na výstavbu. Mesto Banská Bystrica výhrady proti vyhláseniu Kalvárie za NKP nemalo. Pamiatkový úrad SR (PÚ SR) prešetril oprávnenosť pripomienok, no na zmenu jeho rozhodnutia vyhlásiť aj kalvársky vrch za NKP neboli pripomienky v zmysle zákonov dostatočné. Areál kalvárie je tak od mája národnou kultúrnou pamiatkou. PÚ SR však zjavne komplikuje zámery Biskupstva BB. Ako BBonline.sk informovala Zuzana Juhaniaková, hovorkyňa Biskupstva BB: Biskupský úrad sa vo veci Kalvárie na Urpíne odvolal na Ministerstve kultúry SR. Vo veci bude ďalej postupovať v zmysle rozhodnutia súdu a súčinne s týmto rozhodnutím.