Priestory kinosály Múzea SNP v Banskej Bystrici v stredu 9. decembra rozkvitli pestrými farbami. Spoločnosť GAMO a Základná umelecká škola J. Cikkera predstavili kalendár GAMO na rok 2016.

1_gamoTémou tohto, už druhého kalendára, ktorý vznikol v spolupráci GAMO a ZUŠ J. Cikkera, bolo vyjadrenie vďaky.

„Tému „Ďakujem“ sme si nezvolili náhodou. Rok 2016 bude pre GAMO jubilejný, spoločnosť v priebehu roka oslávi štvrťstoročie úspešnej existencie. Radi by sme prostredníctvom kalendára vyjadrili vďaku partnerom, zamestnancom, blízkym či komunite, v ktorej pôsobíme. Za dôveru, spoluprácu, inšpiráciu,“ Iveta Hlaváčová z GAMO a dodáva, že: „Kalendár pre rok 2016 je pokračovaním našej spolupráce so Základnou umeleckou školou Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Deťom z regiónu v ňom už druhý rok umožňujeme verejne prezentovať ich talent a veríme, že ich tým motivujeme k ďalšiemu umeleckému rastu. Túto spoluprácu si veľmi vážime a sme za ňu vďační.“

Nový kalendár opäť prináša niekoľko nezameniteľných a neopakovateľných grafických prác detí vo veku od šesť do štrnásť rokov. „Škoda, že sa nám do kalendára nezmestili výtvarné práce všetkých detí, za svoju snahu a výslednú prácu by si to určite všetky zaslúžili. Vyberali sme z viac ako stovky prác,“ hovorí Iveta Hlaváčová.

Práce detí mohli účastníci slávnostného večera uvedenia kalendára obdivovať aj na výstave. Všetkým nádejným výtvarníkom sa prihovorili a poďakovali riaditeľka ZUŠ J. Cikkera Eva Beňačková a člen predstavenstva GAMO, a.s., Ján Lichvár. Poďakovanie, samozrejme, patrí aj pedagógom, pod vedením ktorých deti vytvorili svoje výtvarné diela, špeciálne  Adriáne Koscelníkovej, ktorá celý kalendár graficky a vizuálne spracovala a zároveň viedla aj viacero detí.

Matúš KopečnýOcenených osemnásť autorov a autoriek kresieb do kalendára a ďalších osem detí, ktorých grafiky budú na novoročných pozdravoch GAMO, dostalo okrem kalendára aj malé darčeky. Hlavnú cenu – tablet, získal Matúš Kopečný, ktorého kresba najviac oslovila a zaujala.

Predvianočnú atmosféru slávnostného večera obohatili flautové hudobné vstupy v podaní žiačok ZUŠ J. Cikkera– Terézia Kramolišová, Terézia Kmiťová, Eva Synaková, Andrea Tatarová, pod pedagogickým vedením Anny Izakovičovej.

Vlaňajšia prezentácia kalendára GAMO 2015 sa konala v priestoroch historickej Radnice. Tento rok to boli priestory Múzea SNP, a to nie náhodou. Pri príležitosti osláv 71. výročia Slovenského národného povstania GAMO, a.s., v spolupráci s Múzeom SNP priniesli verejnosti mobilnú aplikáciu Múzeum SNP, ktorá interaktívnym spôsobom predstaví a priblíži vystavené exponáty v areáli pamätníka návštevníkom. Predovšetkým pre mladú generáciu by táto forma spoznávania národných dejín mala byť atraktívna a zaujímavá. Napokon, ocenili to aj účastníci slávnostného večera, ktorí v si v závere podujatia prezreli expozíciu Múzea SNP.