Laureáta ceny primátora mesta Banská Bystrica za rok 2009, fotografa, publicistu, novinára a vydavateľa Vladimíra Bártu prijal v utorok 20. júla na pôde magistrátu primátor Ivan Saktor.

Dôvodom stretnutia bolo odovzdanie symbolického výtlačku novej obrazovej publikácie pod názvom Banská Bystrica a okolie. Mesto pod Urpínom tak v roku 755. výročia udelenia mestských práv získava hodnotný knižný darček.

Autori publikácie, fotografi Vladimír Bárta a Vladimír Barta ml. spolu s grafikom Petrom Valachom počas stretnutia prezentovali primátorovi Ivanovi Saktorovi knižnú novinku, v ktorej čitateľ nájde nielen kultúrno–historické a prírodné pamiatky mesta, ale aj historické zaujímavosti banskobystrického okolia, napr. unikátny drevený kostol v Hronseku, zapísaný do UNESCO, Badínsky prales, kamenné výtvory v Hrochotskej doline, či Ľubietovský Vepor, ktorý je považovaný za stred Slovenska.

Publikácia obsahuje aj kreslené mapy mesta a okolia, cestnú mapu okolia i mapky mikroregiónov. Autori venovali pozornosť aj mestskému hradu, najstaršej a najvýznamnejšej banskobystrickej pamätihodnosti. Čitatelia môžu obdivovať vzácnosti tohto areálu prostredníctvom pozoruhodnej perokresby doplnenej fotografiami jednotlivých objektov i stavebných detailov hradnej pevnosti. Milovníci pamiatok v publikácii iste ocenia snímky významných plastík, mozaiku nevšedných okien na meštianskych domoch a čarovné, často prehliadané, architektonické detaily i zákutia mesta.

Primátor Ivan Saktor na stretnutí zdôraznil, že nové knižné dielo Vladimíra Bártu a Vlada Bartu Banská Bystrica a okolie je nielen krásnym darčekovým predmetom, ale aj užitočným sprievodcom po turistických atraktivitách regiónu.