Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici organizuje stretnutie so spisovateľom a jeho tvorbou v rámci cyklu Literárne a hudobné večery pri príležitosti jeho životného jubilea.

Juraj Kuniak-pozvanka

Juraj Kuniak je verejnosti známy nielen ako básnik a prozaik, ale aj ako zakladateľ vydavateľstva Skalná ruža, v ktorom dodnes vychádzajú predovšetkým básnické zbierky slovenských a svetových autorov či autoriek. Z posledných vydaní spomeňme aspoň chorvátsku poetku Dortu Jagić a jej zbierku Vysoké cé, zbierku básní nositeľa Nobelovej ceny Czesława Miłosza s názvom To či najnovšiu zbierku slovenského básnika a prekladateľa Mariána Milčáka Hra s hadmi.

Na podujatí v priestoroch expozície Múzeum – domov múz bude Juraj Kuniak hovoriť aj o vydavateľstve Skalná ruža, ale predovšetkým bude odpovedať na otázky o svojej básnickej a prozaickej tvorbe, od debutovej zbierky z roku 1983 Premietanie na viečka, za ktorú mu bola udelená Cena Ivana Krasku, až po zatiaľ poslednú zbierku Za mestom (2015). Počas literárneho večera si návštevníci budú môcť vychutnať čítanie z poézie autora a pozrieť si niekoľko video ukážok dokumentujúcich vývin jeho tvorby. Autor o svojej poézii hovorí, že: „Poézia je ošetrovanie ľudského sna. Poézia i ľudská duša obsahujú akýsi vnútorný kód, ktorý nepustí. A drží tak pevne, až – paradoxne – práve jeho voľba je slobodou.

Podujatie sa uskutoční 5. novembra o 16.00 h v Literárnom a hudobnom múzeu Štátnej vedeckej knižnice.