Som umelec, Som športovec, Som vzdelanec, Som politik, SOM ČLOVEK – to sú názvy modulov programovej ponuky Akadémie Európskeho seniora. Mesto Banská Bystrica pripravilo už 12. ročník populárnej série kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích aktivít pre skôr narodených Banskobystričanov.

Maratón prednášok, koncertov, súťaží, tvorivých dielní, diskusií a ďalších aktivít plánovaných na celý október má o jeden rozmer naviac. Európska komisia totiž vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Cieľom ERAS-u je zvyšovať povedomie o hodnotách, ktoré spoločnosti prinášajú starší ľudia a poukázať na fakt, že seniorský vek  je výhodou a nie bremenom. Pripomeňme, že v súčasnosti žije v krajinách EÚ 62 miliónov ľudí nad 65 rokov, čo tvorí 16 percent z celkovej populácie. Je predpoklad, že tento počet sa do roku 2050 zdvojnásobí. Na Slovensku je priemerná dĺžka života u mužov 67 rokov, u žien je to o desať rokov viac.

V mnohých aktivitách plánovaných v rámci AES 2012 bude rezonovať myšlienka, že spoločnosť si našťastie,  čoraz viac uvedomuje hodnotu toho, čo jej starší ľudia môžu ponúknuť. Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do diania v spoločnosti bez ohľadu na vek. Aktívne starnúť znamená zachovať si aj vo vyššom veku dobré zdravie a postavenie plnohodnotného člena spoločnosti.

“Je dôležité si uvedomiť, že napriek pribúdajúcim rokom môžu seniori stále zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti a tešiť sa z kvalitného života. Pre našu samosprávu  nie sú zámery Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami ničím novým. Podporu týmto myšlienkam realizujeme dlhodobo, či už prostredníctvom sociálnej politiky mesta vo vzťahu k seniorom, alebo prostredníctvom aktivít zvyšujúcich povedomie o aktívnom starnutí,” hovorí Mária Filipová, námestníčka pre služby Mestského úradu v Banskej Bystrici.

V rámci pestrej ponuky aktivít pre účastníkov AES 2012 nechýba obľúbená športová olympiáda,  koncert či tvorivá dielňa venovaná základom digitálnej fotografie. Medzi atraktívne novinky však možno jednoznačne zaradiť divadelné predstavenie Stoličky, v ktorom sa 29. októbra v Záhrade – Centre nezávislej kultúry predstaví pätica seniorov z Banskej Bystrice. Pod režijnou taktovkou Viery Dubačovej naštudovali inscenáciu na motívy absurdnej hry Eugéne Ionesca. Okrem divadelného sveta budú môcť banskobystrickí seniori nazrieť aj do oblasti kinematografie a pozrieť si oceňovanú snímku Zuzany Liovej, Dom.  Sprievodným podujatím Akadémie európskeho seniora bude aj zavŕšenie Projektu Nordic Walking, v rámci ktorého sa skôr narodení Banskobystričania venovali od augusta severskej chôdzi.

Akadémia európskeho seniora 2012 – Program

1. – 29. októbra 2012, Banská Bystrica

SOM UMELEC

„Umenie vyvoláva želanie uskutočniť sen. Dáva dôveru, že ten sen je uskutočniteľný.“ Jiří Mucha

1. 10. 2012 (pondelok) Slávnostné otvorenie AES
13,00 – 15,00 hod. Diabolské husle Berkyho Mrenicu s Janou Orlickou
Radnica, Cikkerova sieň, Nám. SNP 22, Banská Bystrica

11. 10. 2012 (štvrtok) Jadranka Handlovská
14,00 -15,30 hod., Kultúrny dom Podlavice

11. 10. 2012 (štvrtok ) Divadelná hra – Zabudla som
19,00 – 20,00 hod., Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, Banská Bystrica

29. 10. 2012 (pondelok) Ukončenie AES
14,00 – 16,00 hod., Divadelné predstavenie – Stoličky,
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Benického dom, Nám. SNP 16, Banská Bystrica

SOM ŠPORTOVEC

„Kto nemá čas na telesné cvičenie, nájde ho dostatok na stenanie.“
E. G. Derby

3. 10. 2012 (streda) Deň športu – Olympiáda seniorov
9,00 – 13,00 hod., Športový areál Základnej školy na Golianovej ul. (Uhlisko), Banská Bystrica

9. 10. 2012 (utorok) Plavecká 3-hodinovka pre seniorov
13,00 – 16,00 hod., Krytá plaváreň Štiavničky

SOM VZDELANEC

„Dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť o najväčších veciach tým najjednoduchším spôsobom.“ David Hume

5. 10. 2012 (piatok) Prehliadka priestorov historickej Radnice
9,00 – 10,00 hod. – 1. skupina / 10,00 – 11,00 hod. 2. skupina, Radnica, Nám. SNP 22, Banská Bystrica

10. 10. 2012 (streda) Sládkovičov chodník Hrochoť – Hronsek – Radvaň
8,30 – 13,00 hod., Banská Bystrica – Hrochoť – Hronsek – Radvaň

19. 10. 2012 (piatok) Využívanie informačných technológií
13,00 – 14,00 hod., Základná škola na Moskovskej ul., na Gaštanovej ul. a na Tr. SNP, Banská Bystrica

22. 10. 2012 (pondelok) Základy digitálnej fotografie
10,00 – 12,00 hod., Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, Banská Bystrica

25. 10. 2012 (štvrtok) Prvky fotografického obrazu
10,00 – 12,00 hod., Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, Banská Bystrica

SOM POLITIK

„Prišiel som k záveru, že politika je príliš vážna vec nato, aby mohla byť prenechaná len politikom.“  Charles de Gaulle

23. 10. 2012 (utorok) Aké podmienky aktívneho starnutia majú seniori v Európe? Medzinárodná konferencia
9,00 – 15,00 hod., Radnica, Cikkerova sieň, Nám. SNP 22, Banská Bystrica

24. 10. 2012 (streda) Diskusia s vedúcim Kancelárie prezidenta SR v Banskej Bystrici
9,00 – 12,00 hod., Kancelária prezidenta SR v Banskej Bystrici, Lazovná 9, Banská Bystrica

Café Európa: Naučíme sa rozumieť eurofondom, Positivo Café, Dolná 9

SOM ČLOVEK

„Ľudia majú v podstate len dve želania – zostarnúť a pritom zostať mladí.“
Peter Bamm

16. 10. 2012 (utorok) Slovenský film – DOM
15,00 – 17,00 hod., Europa Shopping Center, kino CINEMAX

17. 10. 2012 (streda) Sampor – Benediktínsky kláštor
9,00 – 12,00 hod., Banská Bystrica – Sampor a späť

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Projekt Nordic Walking alebo severská chôdza,
projekt od augusta do októbra 2012

Za krajšiu Jeseň života, Kultúra za seniormi
4. 10. 2012 o 13,30 hod., Zariadenie pre seniorov SENIUM, Jilemnického 48
Spievaj že si, spievaj (ľudová hudba Hronsečania)

8. 10. 2012 o 14,00 hod., Zariadenie pre seniorov, Krivánska 22
Ďakujem Vám (ľudová hudba Herdovci)

10. 10. 2012 o 14,00 hod., Zariadenie pre seniorov Jeseň, Internátna 10
Ďakujem Vám (detský folklórny súbor Dratvárik)

30. 10. 2012 o 13,30 hod., Muzikoterapia (Slavonic Duo)