Ak 82 zo 100 skúmaných miest a obcí nedosiahne ani 50% požadovaných kritérií, tak iba konštatovaním „jednooký medzi slepými“ sa dá hodnotiť druhé miesto Banskej Bystrice v otvorenosti samospráv.

ilustračné foto: Braňo Račko

Transparency International Slovensko (TIS) zverejnilo rebríček 100 najväčších samospráv republiky a zoradilo ich podľa toho ako plnia kritériá transparentnosti a otvorenosti. Každého lokálpatriota zahreje pri srdci druhé miesto Banskej Bystrice a núka sa myšlienka, že až také zlé to u nás s riadením verejných financií nebude. Pri podrobnejšom pohľade na správu a hodnotenie TIS však človek pochopí, že medailové umiestnenie sme získali iba vďaka katastrofálnej situácii v ostatných mestách.

Za všetko hovorí fakt, že Banská Bystrica dosiahla 70-percentnú úspešnosť (málo? veľa?) pri plnení podmienok otvorenej samosprávy a nesplnených ostalo až 44 hodnotených kritérií. Pred poslancami resp. vedením mesta sa tak otvára veľký priestor ako nakladanie s verejným majetkom ešte viac sprehľadniť. Najhorší výsledok dosiahla bystrická samospráva v kapitole Obecné podniky a investície. Občan nemá šancu zistiť ako s majetkom nakladajú mestské spoločnosti, napriek tomu, že mesto ručí za ich aktivity a často krát ich dotuje. Taktiež prípadný zisk mestských  podnikov by mohol pomôcť naplniť rozpočet, preto je scestné sa tváriť, že tieto spoločnosti hospodária samy a s mestom nemajú takmer nič spoločné. Druhý najhorší výsledok bol v kapitole Personálna politika. Mestský úrad prijal od januára 2009 na pozíciu referenta 29 ľudí a ani pri jednom neuskutočnil výberové konanie.

Naopak v Prístupe k informáciám boli splnené všetky kritériá. Na internetovej stránke banskabystrica.sk je možné nájsť zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, z komisií, či z Mestskej rady. Naplno zabodoval úrad aj v kapitole Rozpočet.  Mestský úrad zverejňuje rozpočet, uzavreté zmluvy a splatené faktúry. Druhá strana mince je, že bez plného znenia faktúr a zmlúv sa človek toho veľa nedozvie.

Posun k otvorenosti úradu by mal priniesť projekt integrácie informačného systému Mestského úradu v hodnote 2,5 milióna eur. Okrem toho poslanci v októbri na návrh Vladimíra Pirošíka odhlasovali sprístupnenie zasadnutí Mestských komisií resp. Mestskej rady pre verejnosť a  zverejňovanie videozáznamov z rokovania zastupiteľstva.

Druhé miesto v rebríčku nie je pre vedenia mesta a zastupiteľov dôvodom k spokojnosti. Hodnotenie iba odráža fakt, že ostatné samosprávy sú na tom horšie ako my. V prípade verejných financií však neexistuje príčina, prečo by mala byť akákoľvek informácia tajná. Aj preto nech je pre každého kandidáta v komunálnych voľbách cieľom, aby sa Banská Bystrica priblížila čo najbližšie naplneniu všetkých požadovaných kritérií. Nie iba 70 percent.