Autobusová linka MHD v Banskej Bystrici číslo 26 bude od 22. apríla v čase špičky, v pracovných dňoch obsluhovať dvojicu nových zastávok na Fončorde.

Trasa linky číslo 26 sa z otočky na Internátnej ulici predĺži cez Zelenú ulicu, až po novú lokalitu Na Stráni na Nezábudkovej ulici. Na Zelenej ulici, v blízkosti súčasnej zastávky Internátna pri križovatke so Slnečnou ulicou, vznikne nová zastávka, na ktorej budú predĺžené spoje zastavovať práve namiesto zastávky Internátna. Cestujúci využívajúci túto linku tak musia zvýšiť pozornosť, na ktorú zastávku sa najmä pri odjazde vybrať.

Týkať sa to od 22. apríla bude vybraných spojov v pracovných dňoch. A to v šiestej až ôsmej hodine rannej a následne v 13-tej až 17-tej hodine popoludní. Aktualizovaný cestovný poriadok už zverejnil dopravca SAD Zvolen.

V lokalite Na Stráni nad Zelenou ulicou v posledných rokoch vyrástlo množstvo nových rodinných domov a plánuje sa aj ďalšia výstavba. Priestor pre autobusovú zastávku je tu vyčlenený už dlhšie.

Doterajšia konečná zastávka Internátna je koncipovaná aj ako otočka trolejbusu (č. 7) a cesta je vedená tak, že neumožňuje autobusu plynulý prejazd a odbočenie ďalej na zelenú ulicu. Preto musel dopravca pristúpiť k jej vypusteniu pri predĺžených spojoch.