Opäť je tu čas, kedy sa žiaci a žiačky končiaci základnú školu musia rozhodnúť, čo ďalej. Prihlášky na stredné školy, kde sa vyžaduje aj talentová skúška, treba odovzdať do 20. februára.

Talentové skúšky sú samozrejmosťou aj v banskobystrickom Športovom gymnáziu (Trieda SNP 54), ktoré sa od 1. januára tohto roku transformuje na Strednú športovú školu. V školskom roku 2019/2020 otvára dve triedy v odbore športové gymnázium a jednu triedu v odbore športový manažment. Novinkou je, že športová trieda so zameraním na thajský box sa od budúceho školského roka rozširuje o ďalšie bojové športy, a to  klasický box, K 1 (kombinácia Muay Thai, karate a ďalších bojových umení) a MMA (Mixed Martial Arts – zmiešané bojové umenia).

Iniciátormi projektu výučby thajského boxu (Muay Thai) v Športovom gymnáziu (Strednej športovej škole) sú niekoľkonásobný majster sveta v Muay Thai a prezident Slovenskej Muay Thai asociácie (SMTA) Vladimír Moravčík a jeho manažér a hlavný kontrolór SMTA Vladimír Piperek. Obaja sa podpísali pod vznik športového komplexu Šport Zóna na banskobystrickom sídlisku Rudlová-Sásová, klubu Dracula GymSMTA. A obidvaja sa už dlhodobo snažia o rozvoj thajského boxu a jeho príbuzných športov. Preto sa rozhodli rozšíriť spoluprácu so Športovým gymnáziom, kde sa im thajský box podarilo začleniť do výučby už minulý školský rok.

„Hlavnou myšlienkou nášho projektu je dať záujemcom o čoraz populárnejšie bojové športy možnosť plnohodnotne trénovať a zároveň študovať. Vzdelávanie mladých športovcov je veľmi dôležité,“ hovorí Vladimír Piperek.

V športovej triede so zameraním na thajský box sa trénuje dvojfázovo, teda aj v doobedňajších hodinách, počas vyučovania. Tréningy vedie Vladimír Moravčík. Študenti a študentky majú možnosť internátneho ubytovania, regenerácie zdarma (sauna, masáže), stravovania v školskej jedálni a ďalšie benefity.

„Absolventi a absolventky Strednej športovej školy získajú po štvorročnom štúdiu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a druhý alebo tretí kvalifikačný stupeň trénerskej licencie, podľa vybraného študijného odboru a športovej špecializácie,“ hovorí Vladimír Piperek a dodáva: „V štúdiu môžu pokračovať na Univerzite Mateja Bela, Katedre telovýchovy a športu, alebo vykonávať trénerskú činnosť.“

Športové gymnázium (Stredná športová škola) v Banskej Bystrici, ako sme už spomenuli, bude prijímať žiakov a žiačky 9. ročníka základných škôl na štúdium po úspešnom absolvovaní talentových skúšok. Tie musia absolvovať aj všetci záujemcovia o výučbu thajského boxu a ďalších bojových športov. Talentové skúšky sa budú konať 27. marca 2019. A ako hovorí Vladimír Piperek: „Keďže sa jedná o športovú triedu, prihliadať sa bude, samozrejme, na pohybové vlastnosti, talent a cieľavedomosť.“

Možnosť vzdelávať sa a zároveň športovať a spoznávať bojové umenia, je jedinečná. Tým, ktorí sa ešte rozhodujú čo ďalej, pripomíname, že termín odovzdania prihlášok je 20. február 2019. Viac informácií nájdete na stránke Šport Zóny a na stránke Športového gymnázia.