Na VII. ročníku zimného plávania na Jasení sa v nedeľu popoludní zúčastnilo až 104 plavkýň a plavcov z celého Slovenska. Podmienky boli naozaj otužilecké – teplota vody 0,5 stupňa Celzia a vzduchu len 3 stupne a k tomu ostrý  vietor. Týmto podujatím vyvrcholila otužilecká sezóna na Slovensku. Za zorganizovanie patrí poďakovanie občianskemu združeniu Slovenské ľadové medvede a Klubu otužilcov Banská Bystrica.