V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostal priestor poslanec MsZ za obvod centrum, Majer, Uhlisko, Senica a Šalková Jaroslav Kuracina.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Za najvýznamnejší počin, ktorý sa udial počas môjho volebného obdobia považujem konsenzus v otázke hlasovania za výstavbu nového terminálu na mieste pôvodnej autobusovej stanice. Som rád že sa Mestu podarilo vyriešiť problém ťahajúci sa desaťročia, a musím povedať že nový terminál má svoje čaro.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Pána primátora Jána Noska hodnotím pozitívne. Za jeho éry sa mesto Banská Bystrica začalo prebúdzať z letargie,  a verím že má pred sebou lepšiu budúcnosť.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Šalková má viacero problémov. Najväčší problém je jej periférne postavenie a nedostatočná váha v mestskom zastupiteľstve. Pritom práve Šalková je pre mesto doslova zlatá baňa, vďaka ktorej sa  plní pokladnica mesta významnými príjmami. Problematická a traumatizujúca je malá vodná elektráreň, ktorá bola vybudovaná aj napriek masívnemu odporu obyvateľov Šalkovej. Aj napriek tomu že ja osobne som angažoval právnikov, jediné čo sa nám podarilo , bolo zdržanie výstavby MVE o 4 roky. Následkom tejto výstavby je významne znížený komfort života pre viac ako polovicu obyvateľov Hronskej ulice. Ďalším traumatizujúcim prvkom je nedoriešená kanalizácia , a absencia chodníkov.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Verím , že v poslednom roku môjho volebného obdobia sa mi podarí rozšírenie a skvalitnenie detského ihriska v Šalkovej, ktoré bolo vybudované vďaka finančnému príspevku mojej firmy.

Budete sa v budúcoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Či budem kandidovať ?  S veľkou pravdepodobnosťou áno, pretože inak by Mestská časť Šalková prišla o možnosť aktívnej podpory svojich potrieb.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…