Vyštudoval síce Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, ale láska k hudbe ho priviedla až na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, kde sa jeho hlavným odborom stala kompozícia. Hoci sa odmalička venoval hre na klavíri, nakoniec mu učaroval iný, pre ľudí v jeho veku trochu netypický, hudobný nástroj. 24-ročný Banskobystričan Ján Bulla totiž študuje hru na organe.

Čo mladého chalana ako ty priviedlo k hre na organe a odkedy sa jej venuješ?

Hrať na organe som začal už ako prvák na gymnáziu, a to vo farskom kostole sv. Michala Archanjela na Fončorde. Dlho som organ vnímal len ako nástroj slúžiaci k doprovodu liturgie v chráme, neskôr som ale objavil aj jeho koncertnú krásu, a to pri hre organovej literatúry. Preto som sa zapísal na Základnú umeleckú školu Jána Cikkera v B. Bystrici, keďže na konzervatóriu som organ vtedy neštudoval, kde ma pedagogicky viedla koncertná organistka Mgr. art. Zuzana Sochuľáková. Po dvoch rokoch štúdia na ZUŠ som úspešne zložil prijímačky na organ na Katolícku univerzitu v Ružomberku a na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde dnes študujem v triede doc. Imricha Szabóa, ArtD., organistu Slovenského Rozhlasu.

Organ asi nevlastníš. Kam teda chodíš trénovať?

Pokiaľ som v Bratislave, v škole máme k dispozícií dva píšťalové organy a keďže hru na organe študujeme len siedmi, máme dostatok možností na cvičenie. V Banskej Bystrici cvičím na digitálnych organoch, a to hlavne vo farskom kostole na Belvederi a občas tiež v Diéceznom centre Jána Pavla II.

Kde v Banskej Bystrici sme ťa už mohli počuť vystupovať?

Koncertne som vystupoval v kostoloch na Belvederi, vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, v kostole v Radvani na Hôrke, ale tiež v Hronseku, Jakube a Selciach. Na koncertoch nevystupujem samostatne, ale spoločne so zoskupením Friends of Music (Priatelia hudby). Je to zoskupenie mladých hudobníkov, kde každý hrá na iný hudobný nástroj, teda nie sú to čisto organové koncerty.

Koncertoval si už aj v iných mestách?

Vystupovali sme napríklad v Banskej Belej (okres B. Štiavnica) a vo Vrábľoch (okres Nitra).

Existuje nejaký špeciálny organ, na ktorom by si si niekedy túžil zahrať?

Veľmi rád by som si zahral na najväčšom francúzskom organe, ktorý sa nachádza v Paríži, vo farnosti Saint Eustache.

Máš v nejakom organistovi svoj idol?

Nebudem tu písať o nejakom organistovi, ktorého hra ma fascinuje. Ja v prvom rade obdivujem organistov, ktorí ešte za bývalého režimu hrávali v kostoloch, mnohí mali kvôli tomu v práci problémy aj desiatky rokov, ale mali tiež silnú vieru a nenechali sa ničím a nikým odradiť. Ja by som to určite nedokázal. Niektorí z nich hrávajú v kostoloch ešte aj dnes, pretože niet mladých organistov, ktorí by ich nahradili.

Dosiahol si už so svojou hrou na oragne aj nejaké úspechy?

Za úspech považujem to, že som účinkoval pri priamych prenosoch sv. omší v Rádiu Lumen. Tiež úspešne hodnotím zloženie prijímacích skúšok na už spomínané vysoké školy. A napokon, v roku 2009 som sa zúčastnil Súťaže mladých organistov v Námestove, kde som vo svojej kategórií získal 1. miesto.

Dá sa podľa teba takýmto spôsobom aj uživiť?

Väčšina organistov, ktorých poznám, učia na umeleckých školách klavír a organ, bez toho by sa neuživili. Dnes je na Slovensku len veľmi málo kostolov, kde majú plateného organistu a odvádzajú za neho aj odvody. A koncertov je tiež pomenej, takže hrou na organe sa momentálne uživiť nedá. Zostáva len veriť, že v budúcnosti sa situácia na Slovensku zlepší. Existujú študijné odbory cirkevná hudba, organ a ich absolventi robia všetko iné, len nie to, čo vyštudovali, lebo na to nemajú adekvátne podmienky a kvalitní organisti potom odchádzajú do zahraničia.

Ako tvoju hru na organe vníma okolie?

Kým na gymnáziu som bol „ojedinelý prípad“, na konzervatóriu a vysokej škole ma vnímajú úplne normálne, keďže aj mnohí moji spolužiaci, hlavne klavíristi, hrávajú na organe v kostoloch.

Kde ťa najbližšie môžeme vidieť koncertovať?

S Friends of Music chystáme koncert v Prievidzi, niekedy na Veľkú Noc, no určite budeme vystupovať aj skôr, len zatiaľ nemáme určený presný termín a miesto.

Ak si niekedy pustíš radio, akú hudbu najradšej počúvaš?

Musím sa priznať, že rádio nepočúvam vôbec. Preto nemám prehľad, aké „hity teraz bežia“. Väčšinou počúvam hudbu na internete, okrem klasickej hudby tiež jazz, pri ktorom viem „vypnúť“.

Čo najradšej robíš vo svojom voľnom čase?

Rád sa idem poprechádzať do prírody a tiež hrám stolný tenis.