Čo majú spoločné Jakub, Kostiviarska a Tajov? Niečo určite. Každopádne však to, že sa o nich bude hovoriť na novembrovej Bystrickej hodinke, ktorá bude výnimočná vo viacerých smeroch.

Bystrická hodinka sa koná vo štvrtok 22. novembra už tradične v Kaviarni Národného domu, avšak tentoraz začína už o 17:00 h.

„Výnimočne začíname skôr, aby sme uviedli do života monografiu Svätý Jakub a Kostiviarska od autorov Vladimíra Sklenku a Jána Kollára. „Krstiť“ sa bude vápencovým pieskom z vápencového lomu v Kostiviarskej. Samozrejme, monografiu aj s podpismi autorov si záujemcovia budú môcť kúpiť priamo na podujatí,“ hovorí Diana Javorčíková z Banskobystrického okrášľovacieho spolku (BBOS) ktorý je organizátorom Bystrickej hodinky.

Program špeciálnej Hodinky bude pokračovať o 18:00 h prednáškou na tému História obce Tajov. O Tajove bude hovoriť historik Vladimír Sklenka a ako je už u neho zvykom, cenné informácie o obci doplní pútavými fotografiami z jej minulosti.

Po skončení prednášky návštevníkov a návštevníčky čaká prekvapenie spojené s oslavou tretích narodenín Bystrickej hodinky. Navyše, okrem monografie Svätý Jakub a Kostiviarska si za príspevok na organizovanie podujatia môžu so sebou odniesť aj historické pohľadnice alebo puzzle s motívom starej Banskej Bystrice. Vstup je voľný!

Organizátorom Bystrickej hodinky je o.z. Banskobystrický okrášľovací spolok. Podujatie je realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, Mesta Banská Bystrica, Komunitnej nadácie Zdravé mesto a spoločnosti BBXNET. Podujatie sa koná s láskavou spoluprácou Hotela Národný dom. Viac info na www.bystrickahodinka.skwww.bbos.sk.