V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalší dostáva priestor prvý zástupca primátora a poslanec MsZ za obvod Sásová a Rudlová Jakub Gajdošík.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Skôr by som to hodnotil ako prácu celého tímu, ktorý sa okolo primátora Jána Noska vytvoril. Podarilo sa nám naštartovať veľa projektov, ktoré sú pre Banskobystričanov prospešné. Vďaka dobrému hospodáreniu sme výrazne znížili zadĺženie mesta a popri tom aj investovali do rekonštrukcií škôlok, opráv ciest alebo výstavby športovísk. Veľkým projektom bola výstavba novej autobusovej stanice, ktorej sme sa intenzívne venovali od nášho nástupu do funkcií. Na mestskom úrade sme vytvorili Odbor rozvojových aktivít mesta. Podarilo sa nám združiť šikovných ľudí, ktorí pripravujú desiatky projektov, vrátane tých z eurofondov. Aj vďaka tomu môžeme na jar začať napríklad s výstavbou prvej mestskej cyklotrasy, pripravujeme obnovu sídliskových vnútroblokov, revitalizáciu mestského parku či výstavbu parkovacích miest na sídliskách.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska?

Pokladám ho v prvom rade za múdreho, pracovitého a spravodlivého človeka. Vidno, že si z predchádzajúceho pôsobiska priniesol manažérske zručnosti, ktoré vie zúžitkovať v prospech mesta. Okolo seba si vytvoril tím z nás tridsiatnikov, ktorí sme vo veku jeho syna, a možno aj preto nás vie dobre viesť. Jeho dobrou črtou je aj to, že sa problémy usiluje riešiť nekonfliktne – diskusiou. Dovolím si tvrdiť, že aj vďaka tomu má Banská Bystrica najkultivovanejšie rokovania mestských zastupiteľstiev zo všetkých veľkých miest na Slovensku. A to aj napriek tomu, že nie vždy sa ako poslanci na všetkom zhodneme. Ak by to záležalo odo mňa, prial by som si, aby nielen primátor, ale drvivá väčšina poslancov pokračovala vo svojom mandáte aj po komunálnych voľbách. A to bez ohľadu na to, z ktorej strany alebo tábora sú. Považujem totiž súčasných poslancov za slušných a odborne pripravených ľudí bez zlých úmyslov.

Čo sú aj naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode, za ktorý ste boli zvolený?

Ako poslanec za Rudlovú – Sásovú pokladám za najväčší problém nedostatok parkovacích miest, zlý stav chodníkov a zastarané detské ihriská. Práve na tieto tri oblasti sa budeme v najbližšom období zameriavať najviac.

Čo sú podľa vás stále problémy mesta ako celku?

Určite je to doprava. Mnoho áut nám upcháva tie najväčšie dopravné tepny a v Banskej Bystrici si už pomaly zvykáme na dopravné zápchy. V nasledujúcich rokoch nás preto čakajú veľké investície do dopravných projektov, úprav ciest a križovatiek, budovanie kruhových objazdov a aplikácie inteligentných dopravných riešení. Ruka v ruke to musí ísť s preferenciou verejnej a ekologickej dopravy na území mesta.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Mám niekoľko takých „sásovských srdcoviek“, ktoré by som ešte chcel stihnúť. Je to  naštartovanie amfiteátra v Základnej škole Sitnianska či otvorenie sásovskej knižnice na Rudohorskej ulici. Tento rok chceme mať pripravené stavebné povolenie na výstavbu parkovacích miest za Tatranskou ulicou, ako aj štúdiu prestavby kotolne na tejto ulici, ktorú sme kúpili do majetku mesta, za účelom vybudovania parkovacieho domu. Veľkým projektom je aj revitalizácia detského ihriska „Opávia“, kde by mohla po novom vzniknúť najväčšia oddychová plocha na území mesta. Počas roka by sme chceli pristúpiť aj k masívnej obnove zastaraných detských ihrísk na našom sídlisku. V bývalej základnej škole na Magurskej ulici chceme vybudovať Kultúrne a kreatívne centrum, súčasťou ktorého by mohla byť aj multifunkčná hala pre kultúrne podujatia, ktorá v Sásovej chýba. Verím, že okrem toho dáme do poriadku aj tie najhoršie chodníky v našej mestskej časti.

Budete sa v komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie? V súvislosti s vašou súčasnou funkciou nezvažujete napríklad aj kandidatúru na post primátora?

Práca poslanca ma baví a rád by som dokončil všetky projekty, ktoré pripravujeme. Doma som však sľúbil, že toto bude moje posledné volebné obdobie, takže začnem presviedčať najprv doma. Pokiaľ ide o kandidatúru na post primátora, takúto ambíciu nemám. Som presvedčený, že máme najlepšieho primátora, ktorého nám závidia aj v iných mestách. Ak sa rozhodne kandidovať, ja osobne urobím všetko preto, aby bol zvolený.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…