Quantcast

Už zajtra sa bude konať koncert zážitkový interaktívny koncert Generácia XYZ pre študentov stredných škôl, ktorý sa venuje pálčivej problematike extrémizmu.

Koncert sa uskutoční sa vo štvrtok 12. októbra 2017 o 9.00 a 10.45 h. v Dome Slovenského misijného hnutia v Banskej Bystrici. Vystúpenie a celý program sa nesie v príjemnej atmosfére a to je dôkaz o tom, že dejepis sa nemusí vyučovať len na hodinách. Odkazy minulosti vieme súčasnej generácii posunúť aj inými spôsobmi.

Zúčastniť sa na koncertoch už mali možnosť študenti stredných škôl napríklad v Prešove, Trenčíne, Nitre, Žiline či Považskej Bystrici. Deti aj ich vyučujúci sa zhodli na názore, že motivačný koncert so zaujímavou grafikou je výborný spôsob ako sa rozprávať o našich dejinách. Interaktívne kvízy prítomných vtiahnu do dávnej i nie tak dávnej minulosti, ku koreňom extrémizmu a na základe nich sa už ľahšie premostí na dnešok a dianie s ním spojené. Koncert organizuje Odbor prevencie kriminality.