Už zajtra sa bude konať koncert zážitkový interaktívny koncert Generácia XYZ pre študentov stredných škôl, ktorý sa venuje pálčivej problematike extrémizmu.

Koncert sa uskutoční sa vo štvrtok 12. októbra 2017 o 9.00 a 10.45 h. v Dome Slovenského misijného hnutia v Banskej Bystrici. Vystúpenie a celý program sa nesie v príjemnej atmosfére a to je dôkaz o tom, že dejepis sa nemusí vyučovať len na hodinách. Odkazy minulosti vieme súčasnej generácii posunúť aj inými spôsobmi.

Zúčastniť sa na koncertoch už mali možnosť študenti stredných škôl napríklad v Prešove, Trenčíne, Nitre, Žiline či Považskej Bystrici. Deti aj ich vyučujúci sa zhodli na názore, že motivačný koncert so zaujímavou grafikou je výborný spôsob ako sa rozprávať o našich dejinách. Interaktívne kvízy prítomných vtiahnu do dávnej i nie tak dávnej minulosti, ku koreňom extrémizmu a na základe nich sa už ľahšie premostí na dnešok a dianie s ním spojené. Koncert organizuje Odbor prevencie kriminality.