Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora mesta?

V Banskej Bystrici žijem a podnikám viac ako 25 rokov. Naše mesto vnímam ako obyvateľ aj ako podnikateľ a musím konštatovať, že vývoj v ňom nejde správnym smerom, naopak, mesto stagnuje a v niektorých oblastiach je situácia z roka na rok horšia. Pociťujem, že každý rok naše očakávania klesajú a Bystričania sú nútení akceptovať stav, ktorý nezodpovedá modernej Európe. Rozbité cesty, chodníky, nefungujúce verejné osvetlenie, neosvetlené prechody pre chodcov, takmer žiadne cyklocesty atď. Dosť veľa cestujem a môžem porovnávať naše mesto s mestami podobnej veľkosti a geografickej polohy . Teda jedným z dôvodov je nespokojnosť s uvedenými skutočnosťami. Tu v Banskej Bystrici chcem žiť a bol by som rád, keby si Bystricu vybrali pre svoj život aj moje deti. A nielen oni. Veľa mladých ľudí dnes odchádza z nášho mesta a ten vývoj nie je pozitívny. A to je druhý hlavný dôvod: V minulosti naše mesto viedli primátori s rôznym vzdelanostným a profesijným základom, nikdy to však nebol človek s podnikateľskou minulosťou. Za vyše 20 rokov skúseností z podnikania v súkromnom sektore si myslím, že mám čo Bystričanom ponúknuť a navyše, mám chuť a energiu veci u nás meniť k lepšiemu.

Čo na súčasnom primátorovi kritizujete a čo z jeho výsledkov hodnotíte pozitívne?

miroslav ivan kandidat
Miroslav Ivan

Primátor Gogola mal ambície veci zmeniť, po zvolení sa však obklopil ľuďmi, s ktorými svoje ciele nedokázal naplniť. V niektorých prípadoch mohol a podľa mňa aj mal viac brániť záujmy Bystričanov, napríklad konkrétne pri téme parkovného, podpore investícií a podobne. Ale k tomu sa isto dostaneme. Samozrejme, nemožno mu uprieť snahu o rozvoj cestovného ruchu. Pozitívne hodnotím gastronomické podujatie Grilliáda, ktorej je takpovediac autorom, na ktorú dokázal prilákať veľa Bystričanov, ale aj návštevníkov. Možno by sa v budúcnosti malo len prehodnotiť lokalitu a vrátiť Grilliádu opäť na námestie SNP.

Podnikateľská sféra však nie je len cestovný ruch. Za celé 4 roky sa mu nepodarilo prebudiť záujem nových investorov, ktorí by do Banskej Bystrice priniesli pracovné príležitosti.

Pritiahnuť investorov do nášho mesta má za cieľ viac kandidátov. Čo by mesto v tomto malo podľa Vás robiť.

Nuž, v prvom rade musia cítiť záujem mesta domáci, lokálni podnikatelia. Poplatky a miestne dane v Bystrici by tomu mali zodpovedať. Nečudujme sa, ak firmy odchádzajú od nás do Zvolena, pretože napríklad daňové zaťaženie v dani z nehnuteľností priemyselných objektov je u nich nižšie o 25%. Sme jediné krajské mesto, ktoré nemá ťahúňa, investora, ktorý na seba naviaže malé a stredné firmy.

Ako sa má o našom meste a o možnostiach investovať v ňom dozvedieť investor, keď na webstránke mesta nájde v menu PODNIKATEĽ link na Investičné príležitosti údaje z roku 2008!!! Je rok 2014! Naše mesto predbiehajú v lákaní investícií okresné mestá a dokonca niektoré malé obce.

Mesto musí okamžite začať konať a zriadiť útvar, ktorý bude mať túto agendu na starosti, bude úzko spolupracovať s agentúrou SARIO a bude jazykovo a organizačne profesionálne pripravené.

V minulosti ste kritizovali pôsobenie mestských spoločností. Vo vašom programe máte návrhy na riešenie. Čo by ste zmenili?

Mestské spoločnosti sú zriaďované k tomu, aby majetok mesta zveľaďovali a mestu prinášali zisk vo forme dividend. Nie je tomu tak a preto si vyžadujú pozornosť primátora. Ten súčasný im veľkú pozornosť nevenoval a tak fungujú rovnako ako v minulosti. Z Dopravného podniku mesto nevidelo dividendy od roku 2006!. Načo tam máme potom podiel? Z BPM len 1x za ostatných 10 rokov , z MBB sú výnosy na zanedbateľnej úrovni v porovnaní k majetku, ktorý spravuje . Toto sa musí zmeniť a mesto musí žiadať výsledky. Nevidím dôvod, aby sme mali toľko mestských spoločností ako máme, keď prakticky vykonávajú takmer rovnakú činnosť. O nominácii na členov predstavenstva z radov poslancov som už písal na blogoch. Je podľa mňa neprípustné, aby riadiace funkcie v mestských spoločnostiach zastávali poslanci. V prípade akýchkoľvek zmlúv s nimi, ktoré sa schvaľujú v MsZ je tu totiž jasný konflikt záujmov.

Vráťme sa k téme parkovné a výnosy z neho. Boli ste jedným z iniciátorov petície Parkovné patrí mestu. Aký je vývoj situácie a čo predpokladáte, že nastane?

Nechcem zaťažovať celou históriou, myslím, že Bystričania sú už informovaní, spomeniem len posledné fakty. Na ostatnom rokovaní MsZ bolo prerokované rušenie uznesenia, v ktorom MsZ schválilo uzavretie priamej zmluvy medzi mestom a EEI. Ako viete, na základe februárového uznesenia sa tak malo udiať, no neudialo sa doteraz. Posledné rozhodnutie MsZ je, že sa má spraviť analýza výhodnosti/nevýhodnosti takejto zmluvy. Som rád, že naša aktivita a získanie viac ako 3200 podpisov pod petíciu mala v tejto veci dôležitý význam a budem sledovať ako sa to vyvíja.

V každom prípade, primátor mohol a podľa mňa mal konať, mal už dávno poveriť vedenie MBB ukončiť nevýhodnú zmluvu s EEI, prípadne platnosť tejto zmluvy napadnúť na súde. V prípade môjho zvolenia bude ukončenie tejto nevýhodnej zmluvy jednou z mojich priorít.

V rozpočte mesta by sa nám určite chýbajúce financie zišli, práve na budovanie a obnovu komunikácií a parkovacích miest na sídliskách.

Lenže nemôžeme zastavať každú zelenú plochu na sídliskách a urobiť tam parkovacie plochy?

To samozrejme nie. Táto problematika úzko súvisí s nemotorovou dopravou, ktorej rozvoj v Banskej Bystrici nejde tempom, akým by sme si želali. Už dnes je v Európe trend presviedčať ľudí, aby presadli na bicykle. Prečo? Práve preto, lebo ak pôjdeme postupne trendom, že budeme mať 2 vozidlá v rodine, za chvíľu ich nebudeme mať kam zaparkovať. Mesto by malo urýchlene začať budovať bezpečné cyklocesty zo sídlisk do centra a motivovať tak ľudí, aby namiesto dvoch, mali v domácnosti auto jedno. Zatiaľ je ten stav ale žalostný a aj keď sa tu občas vyskytnú snahy presvedčiť ľudí presadnúť na bicykle, bráni im v tom obava o vlastnú bezpečnosť, keď sa musia pohybovať medzi autami. Riešením je teda okamžite začať tieto trasy budovať, očakávaný výsledok poklesu využívania motorových vozidiel sa časom určite prejaví.

V tomto roku sa prvý krát využil inštitút participatívneho rozpočtu, ste jeho zástanca?

Áno, som. A aktívne som sa zúčastňoval diskusíí s aktivistami, ktorí pripravovali štatút jeho pravidiel fungovania. Ten bol nakoniec v MsZ schválený a v tomto roku sa takto má vyčerpať takmer 20.000 eur na projekty, ktoré vyberú samotní obyvatelia mesta. Osobne som za jeho navýšenie v ďalšom roku na sumu 100.000 eur a úpravu maximálnej výšky na projekt na 20.000 eur ( tá je v súčasnosti 5.000), aby sa tak mohli realizovať aj projekty väčšieho významu. Počet predložených projektov je dôkazom, že Bystričania chcú na využívaní rozpočtu mesta participovať. A som tiež za oslabenie financovania výborov mestských častí vo forme, v akej je to dnes, keď ako sami vidíme, vykonané rekonštrukcie slúžia v predvolebnom boji ako PR pre súčasných poslancov. Pravidlá na využitie týchto prostriedkov by sa mali zmeniť.

Ako vnímate fakt, že do súboja o primátorské kreslo sa prihlásilo 15 kandidátov?

Ja osobne to vnímam pozitívne. Pozrite, v spoločnosti sme svedkami apatie a neúčasti voličov vo voľbách. Najčastejším dôvodom býva, „nie je koho voliť“ . Nevravím, že v Banskej Bystrici nie je viac šikovných ľudí, ktorí by mohli kandidovať, ale rozhodli sa nekandidovať. Som presvedčený, že vyberať z 15tich je lepšie, ako vyberať povedzme z troch, štyroch. A pevne verím, že aj vďaka takejto širokej ponuke kandidátov s rôznym profesionálnym zázemím a pestrou paletou pracovných skúseností si každý volič vyberie.

A verím, že to by mohlo byť dôvodom, prečo k volebným urnám príde oveľa viac voličov ako v minulých voľbách. A to by ma naozaj potešilo.