Takmer stovku repríz má na svojom konte inscenácia Bábkového divadla na Rázcestí Mocad(r)ámy. V stredu 22. januára ju divadlo uvedie posledný raz.

Mocad(r)ámy vznikli ako druhý titul ženského divadelného Štúdio T.W.I.G.A., ktoré od roku 2007 fungovalo pri Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici. Divácky najobľúbenejší titul Štúdia T.W.I.G.A. má na svojom konte 98 repríz. Jeho derniérové uvedenie bude mať číslo 99.

 „Po dvanástich rokoch sa lúčime s týmto opusom, ktorý, napriek času, a môžeme povedať aj žiaľbohu,  je stále aktuálny. Žiaľbohu preto, lebo ak je hra, napísaná podľa skúseností súčasných žien so „svojím osudom, telom, vekom“,  aktuálna aj po desiatich rokoch, znamená to, že málo vecí okolo nás a v živote publika sa zmenilo,“ uviedla režisérka inscenácie Iveta Škripková, zakladateľka a ideová líderka Štúdia T.W.I.G.A., iniciátorka línie rodovo citlivej tvorby Divadla na Rázcestí.

Mocad(r)ámy – Twiggy a Matróny

Inscenácia Mocad(r)ámy tematizuje autentické zážitky herečiek, žien rôzneho veku, s inštitucionalizovaným, tichým neviditeľným násilím (s predsudkami, ktoré sa spájajú s tým, že sa narodíme ako ženy) v našich životoch. Z ich skúseností s týmto fenoménom vznikli pôvodné monodrámy..

Prvá časť inscenácie Twiggy sa venuje zdanlivo nedôležitým momentom ženského mladého života v koži S, M, ktoré sa stávajú dôležitým zrkadlom spoločenských očakávaní a noriem. Účinkujú prevažne hostky Štúdia: Andrea Krestianová v monodráme Ninina Šálka, Veronika Zelinová v Pravej plavej,  Slavomíra Fulínová v Kuchynských orgiách (táto monodráma nebola uvedená viac rokov, keďže Slavomíra Fulínová od roku 2014 pôsobí ako členka umeleckého súboru Divadla Jonáša Záborského v Prešove) a Anna Hajduková, herečka BDNR, v monodráme Princezná Láska. Súčasťou prvej časti inscenácie je aj monodráma Nemá žena v podaní hostky Márie Danadovej. Táto monodráma kvôli pracovnej vyťaženosti interpretky uvedená nebude.

Druhá časť inscenácie Matróny tematizuje závažné situácie, stavy zrelých žien v koži L – XXL. Pôrod, strata manžela/partnera, výzvy seniorského veku. Účinkujú herečky, stálice divadelného súboru: Ivana Kováčová v Story o Yoni, Mária Šamajová v monodráme Vdova a Alena Sušilová v XXL proti hore. Večerom sprevádza Marianna Mackurová v roli Mocadámy.

Mocad(r)ámy na cestách a v médiách

V roku 2009 sa inscenácia hrala na oslavách MDŽ v Bratislave, podujatie organizoval Slovensko-český ženský fond. V tom istom roku na Sliezskych dňoch v poľských Katoviciach. V roku 2011 obohatila program akcie venovanej 100. výročiu MDŽ v Prahe, v organizácii Českej ženskej lobby. V roku 2013 sa prezentovala na Slovensko-českom víkende v Prahe v Radotíne a v roku 2015 sa časť Mocad(r)ám predstavila v Brne na Genderových dňoch, pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže Sexistické prasátečko.

Inscenácia vyvolala ohlas v teatrologickej oblasti, podrobne sa jej venovala teatrologička Nadežda Lindovská v štúdii Gynokritické divadlo Ivety Škripkovej, ktorá vyšla v publikácii Divadelní režiséri na prelome tisícročí. Text inscenácie vyšiel v teatrologickom časopise Kød 10/2008. Dve časti textu, Ninina šálka a Story o Yoni, boli uverejnené v AspektIN (jar 2013). Text bol preložený do poľštiny študentkami Katovickej univerzity pri príležitosti hosťovania inscenácie v Poľsku. Herečka Mária Šamajová získala Prémiu Literárneho fondu za hereckú interpretáciu monodrámy Vdova.

Viac zaujímavých informácií o inscenácii a tvorivom tíme nájdete v newsletteri Zvesti divadla na Rázcestí.

Posledné stretnutie s Moca príbehmi v kávovom salóne, teda v Teátriu divadla, sa uskutoční v stredu 22. januára o 19:00 h. V rámci večera na vás čaká pár prekvapení. Predstavenie je súčasťou divadelnej ponuky Dámsky večer.

Vstupenky: 048/412 55 13, vstupenky@dnr.sk, www.ticket-art.sk.