Občianska platforma Nie v našom meste! v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela a občianskym združením Centrum komunitného organizovania organizujú v poradí už tretí ročník podujatia Human forum.

human-forum-2016_plagat-1-page-001Cieľom podujatia, ktoré sa uskutoční v stredu 7. a vo štvrtok 8. decembra je vytvoriť priestor pre zástupcov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademikov, občianskych aktivistov, študentov, učiteľov, novinárov, politikov, predstaviteľov cirkví ale aj pre širokú verejnosť, aby sa spoločne pokúsili sformulovať odpovede na otázky súvisiace so stavom ľudských práv v našej spoločnosti, ako aj na otázku, či je obava z nárastu extrémizmu a radikalizácie spoločnosti opodstatnená.

„Tretí ročník podujatia Human forum organizujeme preto, lebo tak vytvárame priestor na vzájomnú komunikáciu medzi akademickou a vedeckou obcou, aktivistami a zástupcami mimovládnych organizácií, odborníkmi, politikmi a mladou generáciou… jednoducho, je to prostredie, kde doslova požadujeme, aby sa rozmýšľalo, aby sa tvorilo, viedlo k poznaniu a kritickému mysleniu v tak dôležitej oblasti ako sú ľudské práva. Tie sa týkajú nás všetkých, každého jednotlivca tejto spoločnosti, a tiež spoločnosti ako celku. Ešte sa musíme veľa učiť, aby sme s ľudskými právami dokázali zaobchádzať férovo a v súlade s hodnotami humanizmu a tolerancie,“ uvádza koordinátorka organizačného tímu 3. ročníka Human forum CsillaDroppová.

Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutoční 7. decembra o 15.30 hod, v Cikkerovej sieni na Radnici v Banskej Bystrici. Koná sa pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej, primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského, dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika. Po slávnostnom otvorení bude nasledovať panelová diskusia na tému Akým smerom sa vyvíja demokracia v európskej a slovenskej spoločnosti. Pozvanie prijali aj veľvyslanci Nórska, USA a Veľkej Británie, ktorí taktiež vystúpia na podujatí.Prvý deň medzinárodného diskusného fóra zavŕši Ekumenická bohoslužba v Katedrále svätého Františka Xaverského.

„Súčasťou prvého dňa bude aj odovzdanie ocenenia mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Ceny Human Forum a vystúpenie multižánrovej speváčky a zástankyne rôznych kultúr, náboženstiev a práv príslušníkov všetkých etník sveta Janky Orlickej a orchestra Jána Berkyho Mrenicu ml.,“ dopĺňa Csilla Droppová.

fakulta politickych vied umb banska bystricaDruhý deň podujatia začne na Fakulte politických vied a medzinárodných  vzťahov UMB panelovou diskusiou na tému Radikalizácia versus poznanie a kritické myslenie, v rámci ktorej budú diskutovať Mária Kolíková, Peter Hunčík, Martin Bútora a Martin Milan Šimečka. Paralelne bude prebiehať divadelné predstavenie List čiernemu synovi v Bábkovom divadle na Rázcestí a prehliadka dokumentárnych filmov Nový nacionalizmus v srdci Európy a diskusia s autorom Tomášom Rafom vo Filmovom klube v Múzeu SNP. Občianske združenie Nádej deťom pripravilo workshop na tému Kultúra a tradície rómskej komunity.

„Je nám cťou, že pozvanie na Human forum prijal aj pán prezident SR Andrej Kiska, ktorý vystúpi vo štvrtok 8. decembra na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB s krátkym príhovorom o 14.30 hodine,“ hovorí Csilla Droppová.

V poobedňajších hodinách to bude vzdelávací program pre základné a stredné školy v oblasti výchovy k tolerancii a znižovaniu rastu extrémizmu a rasizmu medzi mladými, ktorý bude viesť programový riaditeľ Sokratovho inštitútu Rado Sloboda. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov sa uskutoční vedecká konferencia venovaná problematike ľudských práv, ktorá sa koná pod záštitou ministerky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej.

Podvečer druhého dňa medzinárodného diskusného fóra uzatvorí diskusia novinára a spisovateľa Martina Milana Šimečku s voličom ĽSNS o spoločenskom vývoji na Slovensku. V Bábkovom divadle na Rázcestí sa následne uskutoční diskusia Michala Havrana s hosťami na tému Sú mainstreamové médiá v kríze? Veria ľudia viac alternatívnym médiám a sociálnym sieťam?

Dvojňové podujatie uzatvorí o 20. hod. ľudskoprávny kultúrny večer v Centre nezávislej kultúry Záhrada pod názvom Pocta ľudskosti.

Sprievodným podujatím Human forum 2016  je fotografická výstava významného slovenského fotografa a reportéra Andreja Bána s názvom Na ceste… Výstava bude prístupná od stredy 7. decembra do piatka 20. januára v galérii Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.