Poetka Elena Cmarková potvrdila, že nepozná hranice, teda rozdiely medzi ľuďmi, srdečnosťou, medziľudských vzťahoch aj na prezentácii svojej štvrtej básnickej zbierky s výstižným názvom „Hranice“.

Elena Cmarková s Jurajom Sarvašom na marcovej prezentácii zbierky.

Pri pohľade na preplnenú spoločenskú sálu v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sme mali možnosť precítiť jej ľudskosť, skromnosť, intelekt. Vyjadrila ich aj verbálne vo svojej poézii. Novú básnickú zbierku  vypravila tiež výstižne, s brusnicovými konármi, ktoré boli z jej rodného Brusna. „Ťahákom“ na podujatie bol aj moderátor Juraj Sarvaš, ktorý potvrdil umelecké kvality a profesionalitu. Podujatie umelecky obohatili klavírnymi interpretáciami Beloslav Riečan a Andrej Stráňavský, umeleckým prednesom  študenti Divadelnej fakulty Akadémie umení v Banskej Bystrici, výtvarne Štefan Kocka s vystavenými ilustráciami kníh Eleny Cmarkovej. Kto  mal tú možnosť stráviť vzácne chvíle 19. marca 2013 v Štátnej vedeckej knižnici s Elenou Cmarkovou a jej poéziou, zostal utvrdený v tom, že nepodľahne klamstvám mediálnych kúzelníkov, ktorí tiež nepoznajú hranice, ale nestoja ani o pravdu. Pre autorku bude určite odmenou, že sa jej báseň dostane do učebníc, o čo sa pokúsi pani viceprimátorka Mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová.

Elena Cmarková je členkou Spolku slovenských spisovateľov a literárneho klubu Litera 2  pri ŠVK – Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Zodpovednou redaktorkou zbierky básní je Slavomíra Očenášová-Štrbová, doslov napísali Jana Borguľová a Juraj Sarvaš, design pripravili A grafik spol, s r. o., Banská Bystrica a ilustrácie Štefan Kocka. Vyšla s finančným príspevkom Slovenskej pošty, a. s. začiatkom roku 2013.