Akademická rankingová a ratingová agentúra predložila už deviate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Banskobystrické medzi tie najlepšie nepatria.

fpvumbHodnotenie sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt za rok 2012. Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt v 11 skupinách odborov.

Univerzita Mateja Bela sa môže pochváliť najmä úrovňou Ekonomickej fakulty, ktorá je v rebríčku štvrtá, spomedzi štrnástich takto zameraných fakúlt. Medzi pedagogickými fakultami sa Pedagogická fakulta UMB umiestnila na treťom mieste. V poslednom sledovanom období sa výrazne zlepšila najmä v grantovej úspešnosti. Fakulta humanitných vied sa spomedzi desiatich filozoficky orientovaných fakúlt umiestnila na 7. mieste. V kategórii ostatných fakúlt sa Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov umiestnila na šiestom mieste z desiatich. Nezískala žiadne prostriedky z grantov.

Spomedzi právnických fakúlt vysokých škôl na Slovensku patrí Právnickej fakulte UMB posledné miesto. Rovnako na chvoste rebríčka vo svojej kategórii je aj Fakulta prírodných vied UMB, ktorá zaostáva vo vede a výskume i grantovej úspešnosti.

Banskobystrická Akadémia umení ponúka podľa hodnotenia, s výnimkou fakulty výtvarných umení, svojim študentom najkvalitnejšie vzdelávanie. Zaostáva ale v poskytovaní doktorandského štúdia, v grantovej úspešnosti. Atraktivita štúdia na Akadémii umení tiež nie je taká, ako napríklad v prípade VŠMU v Bratislave, ale v tabuľke posledná Fakulta dramatických umení poskytuje kvalitnejšie vzdelávanie, ako druhá Divadelná fakulta VŠMU. V praxi to znamená, že na celkový počet študentov pripadá vyšší počet pedagógov a tiež ich vyššiu kvalitu.

tuzvoFakulty zvolenskej Technickej univerzity patria spomedzi fakúlt slovenských vysokých škôl medzi tie podpriemerné. Výnimkou je Lesnícka fakulta. Fakulta environmentálnej a výrobnej technológie skončila spomedzi technických fakúlt na predposlednom 22. mieste. V kritériu vzdelávanie je pritom nadpriemerná, no zaostáva v atraktivite štúdia, vede a výskume i grantovej úspešnosti.

Fakulta ekológie a environmentalistiky skončila spomedzi fakúlt prírodných vied na predposlednom mieste pred Fakultou prírodných vied UMB. Spomedzi všetkých fakúlt ale zaostáva vo vede a výskume.

Spomedzi poľnohospodársky orientovaných fakúlt je ale Lesnícka fakulta TUZVO na čele rebríčka, a to aj napriek nízkej atraktivite štúdia. Naopak, Drevárska fakulta, je presne na opačnom konci, keď za lesníckou fakultou zaostáva vo vzdelávaní, vede a výskume i grantovej úspešnosti.

Kompletné hodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry