Mestskú hodinovú vežu museli pre havarijný stav zatvoriť minulý rok v júli. Aj keď samospráva avizovala jej znovuotvorenie v lete tohto roku, zatiaľ len žiada o prostriedky na rekonštrukciu z grantu.

hodinova vezaCelkovo si rekonštrukcia hodinovej veže vyžaduje až  vyše 70-tisíc eur. Rozdelená by mala byť do dvoch fáz, prvá a najnutnejšia by mala obsahovať rekonštrukciu ochodzí. Nasledovať by mali opravy poškodených omietok, drevených konštrukcií, maliarske práce či mreží. „To, čo a kedy sa bude rekonštruovať, závisí od množstva vyčlenených finančných prostriedkov. Snahou vedenia mesta je sprístupniť hodinovú vežu pre turistov čo najskôr,“ uviedla pre BBonline.sk hovorkyňa banskobystrického primátora Martina Kanisová.

Na rekonštrukciu hodinovej veže bola podaná v decembri roku 2013 žiadosť o grant v rámci výzvy programu Obnovme si svoj dom – Obnovy kultúrnych pamiatok vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V prípade, že mesto so žiadosťou o grant úspešné nebude,  o presnom postupe a vyčlenení potrebných prostriedkov, sa rozhodne až neskôr: „To, či mesto pri podávaní grantu uspeje alebo nie a aj to, aké budú v tejto veci ďalšie kroky, bude zrejmé v apríli,“ odpovedala Kanisová.

Hodinovú vežu predtým prevádzkoval súkromný podnikateľ a mesto túto činnosť chcelo prevziať vlani pod svoje informačné centrum. Kontroly pred spustením prevádzky ale ukázali havarijný stav, pre ktorý ďalej nemohla byť veža sprístupnená turistom i domácim.

Počiatky hodinovej veže sa datujú  už od roku 1552 pričom od 18. storočia je prestavaná do dnešnej podoby. Vďaka vychýleniu o 68 centimetrov od zvislej osi dostala prívlastok šikmá a stala sa jednou z obľúbených turistických atrakcií mesta Banská Bystrica. Z ochodze, na ktorú sa dá dostať po 101 schodoch, je výhľad na Kapitulskú ulicu, Mestský hrad a Námestie SNP.