Poznáte pojem „bystrickí nepolepšení svätci“? Viete, kto sú bystrickí politickí väzni a neznámi hrdinovia? Dozviete sa to na aprílovej Bystrickej hodinke.

 Už tento štvrtok, 19. apríla, sa v banskobystrickom Národnom dome uskutoční ďalšia Bystrická hodinka, podujatie, ktoré pravidelne a s veľkým úspechom odkrýva tajomstvá našej minulosti. Tentoraz sa návštevníci „hodinky“ stretnú s historikom a publicistom Františkom Neupaerom, ktorý bude hovoriť o bystrických nepolepšených svätcoch, napríklad aj o životných osudoch Silvestra Krčméryho a Františka Paňáka.

Na pútavé odkrývanie minulosti pozýva aj tentoraz o.z. Banskobystrický okrášľovací spolok. Stretnutie v Národnom dome sa začína o 18:00 h a vstup je ako vždy voľný.

František Neupauer pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (katedra sociológie) v Bratislave. Občiansky sa angažuje ako riaditeľ Nadácie Antona Srholca a predseda OZ Nenápadní hrdinovia, ktoré 25. marca 2018 otvorilo X. ročník projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom.

Absolvoval gymnaziálne štúdium v Kežmarku, vysokoškolské a doktorandské štúdiá v Banskej Bystrici (stáže v Poľsku a v Krakove).  Dva roky pôsobil na Základnej škole  Štefana Moysesa, v rámci civilnej služby a počas doktorandského štúdia. Bol predsedom Spolku študentov histórie na vtedajšej FHV UMB, koordinátor v UPC sv. Abraháma (dnes Š. Moysesa), dobrovoľníkom v nemocnici, v združení Sára, ako aj na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných podujatiach. Domáca alma mater mu udelila cenu dekana za najlepšiu diplomovú prácu. V roku 2018 stal prvým nositeľom ceny Nadácie Antona Tunegu. Publikuje v oblasti dejín po roku 1948 a okrem článkov v zborníkoch a publikáciách je autorom stovky blogov. Žije a pracuje v Bratislave.