V sobotu, 28. marca 2015 sa ponorí Banská Bystrica na šesťdesiat minút do tmy. Podporí tak celosvetovú ekologickú akciu Hodina Zeme. Od 20:30 – 21:30 hod. bude vypnuté verejné osvetlenie na ceste I/66 na Stavebnej ulici v úseku od Kauflandu po križovatku miestnej časti Majer a čiastočne osvetlenie na Hodinovej veži na Námestí SNP.

Hodina zeme, 23.3.2013, Banská BystricaÚsek cesty, kde bude vypnuté verejné osvetlenie nekrižujú chodníky, preto je znížené riziko ohrozenia zdravia a majetku chodcov,“ hovorí Renáta Hláčiková, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

V minulom roku sa mesto Banská Bystrica zapojilo do projektu vypnutím osvetlenia na Námestí SNP, Námestí Štefana Moysesa, Kapitulskej ulici, ulici Jána Cikkera, Hornej striebornej ulici a Dolnej ulici.

Tento rok sme sa rozhodli podporiť Hodinu Zeme čiastočným vypnutím osvetlenia na Hodinovej veži na Námestí SNP,“ dopĺňa Karin Graciasová Šikulová, vedúca odboru propagácie.

Cieľom projektu je upozorniť na existenciu problémov ako je globálne otepľovanie, klimatické zmeny či znečisťovanie našej planéty. V minulom roku sa do projektu zapojilo 162 krajín. Slovensko podporilo akciu vypnutím osvetlenia v 36 mestách a obciach. Viac informácií nájdete na webe projektu.