Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Krajským kontaktným miestom Inštitútu rodovej rovnosti (KKM IRR) v Banskej Bystrici vyhlasujú druhý ročník lokálnej a regionálnej súťaže úspešná žena, Úspešný muž mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja pre rok 2013.

muzi zeny uspech manazeriAnketa je jednou z pripravovaných aktivít Národného projektu Inštitút rodovej rovnosti, ktorý sa od októbra roku 2009 realizuje vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom národného projektu je podporovať rodovú rovnosť na trhu práce, eliminovať diskrimináciu založenú na preferovaní jedného pohlavia. Snaží sa vytvoriť prostredie, mechanizmy a metódy implementácie rodovej rovnosti v našich podmienkach.

Súťaž Úspešná žena, Úspešný muž mesta Banská Bystrica a banskobystrického kraja má za cieľ nájsť mužov a ženy, ktorí sú úspešní, vytvárajú alebo robia niečo výnimočné, čo ovplyvňuje nielen ich životy, ale aj život mesta a kraja. Sú nimi ľudia, ktorí vynikajú vo svojom odbore, nezištne pomáhajú tým, ktorí to potrebujú a v pozitívnom svetle prezentujú naše mesto a kraj.

„Hľadať a oceňovať ľudí, ktorí pre naše mesto a celý kraj urobili alebo robia niečo výnimočné je príjemné a myslím si, že aj veľmi prospešné. Ľudia, ktorí môžu a mali by byť inšpiráciou pre druhých sa len málokedy sami prezentujú. Preto je potrebné na nich poukázať ako na dobrý príklad, ktorý by sme mali všetci nasledovať,“ vyjadril sa k pripravovanej súťaži primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

Ceny budú udelené v troch kategóriách, a to kategória aktivistka/aktivista, podnikateľka/podnikateľ a kategória vedkyňa/vedec, umelkyňa/umelec, remeselníčka/ remeselník, športovkyňa/športovec osobitne za mesto Banská Bystrica a za BBSK. Nominácie do súťaže môžete posielať do 25. septembra 2013 na adresu kkmbystrica@institutrr.sk alebo ich osobne priniesť v utorok alebo v stredu v čase od 14:15 – 18:15 na Námestie SNP č. 7, Banská Bystrica do kancelárie KKM IRR.