Pred 170 rokmi – 18. júna 1842, sa v Banskej Bystrici, časti Jakub, narodil niekdajší popredný sochár Adolf Huszár. Zomrel 21. januára 1885 v Budapešti.

Za umeleckého zlievača sa vyučil u A. Fernkorna a u H. Gassera. V rokoch 1870-1872 študoval na AVU vo Viedni u F. Bauera, krátko u K. Zumbuscha. Od roku 1871 pôsobil v Budapešti a od roku 1897 bol profesorom Všeobecnej kresliarskej školy. Popredný reprezentant maďarského monumentálneho sochárstva, charakteristický akademickým štýlom. Podnikol študijnú cestu po Nemecku a Taliansku. Roku 1874 zvíťazil v súťaži na budapeštiansky pamätník baróna Eötvösa. Na Slovensku sú jeho práce z mladosti v banskobystrickom múzeu, neskoršie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach (napr. sadrová busta Fr. Jozefa I., odliatok kompozície z 1876, žánrová skupina Hrajúci cigáň). V cintoríne v Banskej Bystrici náhrobník richtára J. Glabitsa. Vystavoval v Budapešti i vo Viedni.

Literatúra: Slovenský biografický slovník Slovenský biografický slovník 2. zv., E-J / Pavol Menich, Rajmund Lauro, Štefan Valentovič. Martin : Matica slovenská, 1987. S. 441.

VKMK

Medailón regionálnych osobností pripravujeme v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu osobností, ktorý nájdete tu…